Jellinek kurvan

Elvin Morton Jellinek alkoholforskare ( 1890-1963 ) skapade denna kurva på 50-talet utifrån intervjuer gjorda med ca 2000 tillnyktrande alkoholister. Antalet punkter var i den ursprungliga listan uppemot 170 stycken. Man kan se olika versioner av kurvan med olika antal punkter.

Det gemensamma för dem är visualiseringen, tydliggörandet av att tillståndet hos den aktive alkoholisten blir sämre och sämre och att utvecklingen fysiskt, psykiskt, socialt och ekonomiskt går nerför/utför.

Kurvan på den motsatta sidan går då alltså åt motsatt håll – uppåt mot ljuset och den inre friheten. Klicka på bilden nedan, om du vill se den i större format.

Presentation1