Öppet intag

 

Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåkers kommuner har tillsammans bestämt att den som har missbruksproblem ska på frivillig grund erbjudas snabb och lätt tillgänglig hjälp. Du som upplever att Du har problem ska inte riskera att bli utan den hjälp och det stöd du behöver, när Du behöver det.

Alla som bor i nämnda kommuner kan därför, via Öppet intag, själva ta kontakt med Vårnäs behandlingshem för att boka tid för behandling.

Vår målsättning är att Du aldrig ska behöva vänta mer än 14 dagar från det att Du ringer till det att Du kan påbörja Din behandling.

Behandlingen inleds med en avgiftningsdel på normalt 7-10 dagar. Nykterhet krävs således inte vid inskrivningen. Behandlingen är cirka fem veckor lång och under tiden är du sjukskriven av våra läkare.

Efter avslutad behandling erbjuds Du dessutom fortsatt stöd under den första tiden hemma.

För behandlingen betalar den enskilde vanlig sjukhusavgift, det vill säga 100 kr/dag.

Om Du vet med Dig att Du redan nu vill boka en tid eller kanske har frågor om alkohol-och/eller drogmissbruk är Du välkommen att kontakta oss på Vårnäs behandlingshem.

Alla kontakter med Vårnäs behandlingshem omfattas av sekretess – även i relation till hemkommunernas socialtjänst!

Du når oss på telefon 0151-518090

Telefontid: Måndag – Fredag
kl. 8,30-12,00 och kl.13,00-16,00

 

Öppet intag för anhöriga start den 1 september 2017

Har du en anhörig som missbrukar? Upplever du att detta påverkar dig och/eller din familj negativt samtidigt som du vill ha en förändring?

Från och med 1 september 2017 omfattas även anhöriga till personer med missbruksproblematik av ”öppet intag”. Det innebär att invånare i våra medlemskommuner har möjlighet att genomföra anhörigdagar på Vårnäs behandlingshem utan biståndsbeslut och utan att själv behöva ha någon anhörig i behandling.

Anhörigbehandlingen syftar till att ge Dig de verktyg Du behöver för att bättre förstå och hantera närståendes pågående missbruk och på sikt – genom ökad kunskap och medvetenhet – bryta destruktiva familjemönster.

Anhörigbehandlingen genomförs på Vårnäs behandlingshem utanför Vingåker. Du får där ta del av ett strukturerat och intensivt program under tre dagar.

Anhörigbehandlingen bedrivs i internatform. Deltagandet är kostnadsfritt.

Om Du vet med Dig att Du redan nu vill boka en tid eller kanske har frågor om närståendes alkohol-och/eller drogmissbruk är Du välkommen att kontakta oss på Vårnäs behandlingshem.

Alla kontakter med Vårnäs behandlingshem omfattas av sekretess – även i relation till hemkommunernas socialtjänst!

Du når oss på telefon 0151-518090

Telefontid: Måndag – Fredag
kl. 8,30-12,00 och kl.13,00-16,00