Vårnäs

Vårnäs Behandlingshem behandlings-alternativet som fungerar

mail50   facebook_50

De Sörmländska kommunernas eget behandlingshem som ligger mitt i den fagra Sörmlandsnaturen vid Gäringesjön cirka 5 kilometer från Vingåker.

Här har bedrivits missbruksvård sedan mitten av 1940-talet. Sedan 1983 drivs Vårnäs i kommunal regi med Vårdförbundet Sörmland som huvudman.

Sedan mitten av 1990-talet bedriver Vårnäs en strukturerad behandling enligt 12-stegsmetodiken. Primärbehandlingen är på ca. 35 dagar och inkluderar en introduktionsvecka med möjlighet till avgiftning/abstinensbehandling. Majoriteten av patienter kommer från våra ägarkommuner, Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker, genom det sk. "öppna intaget". Det "öppna intaget" innebär att personer från våra ägarkommuner själva, på eget initiativ, kan boka tid för behandling. Det förfaringssättet gör att patienterna har en hög grad av motivation som borgar för en bra och positiv behandlingsatmosfär.

Vårnäs behandlingshem arbetar systematiskt med förbättringsarbete inom verksamheten. Hur det i detalj går till kan du läsa om i Vårnäs ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vårnäs