Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

More About Our Company

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer.

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Vårdförbundets ändamål omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning, uppföljning och utvärdering.

Syfte och mål

Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

 

Read More

Recent Blog Posts

maj 3, 2019 |

Temadag

Vårdförbundet Sörmland bjuder in till en temadag om missbrukets utbredning den 23 maj 2019. Inbjudan VFSdagen...

april 30, 2019 |

Valborg

Vi på Vårdförbundet önskar alla en trevlig Valborg och första maj. Vårdförbundets kansli stänger kl 13,00 på...

april 4, 2019 |

Återvändardag 8 juni kl.12,30-15,30

Återvändardagen 2019 kommer hållas den 8 juni. Boka in detta i er kalender redan nu. Som vanligt blir det...

februari 15, 2019 |

Kock/ Kokerska

Vårdförbundet Sörmland söker kock/ kokerska för semestervikariat 75-100% till Vårnäs behandlingshem.  Sista...

januari 22, 2019 |

Tilldelningsbeslut

Samordnade upphandlingar av HVB-verksamhet för ungdomar 13-20 år med missbruksproblematik, upphandlingsområde A...

Read More