Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

More About Our Company

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer.

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Vårdförbundets ändamål omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning, uppföljning och utvärdering.

Syfte och mål

Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

 

Read More

Recent Blog Posts

februari 15, 2019 |

Kock/ Kokerska

Vårdförbundet Sörmland söker kock/ kokerska för semestervikariat 75-100% till Vårnäs behandlingshem.  Sista...

januari 22, 2019 |

Tilldelningsbeslut

Samordnade upphandlingar av HVB-verksamhet för ungdomar 13-20 år med missbruksproblematik, upphandlingsområde A...

december 27, 2018 |

Familjerådgivningens telefontider under jul och nyår

27/12 kl. 9,00-10,00. 28/12 stängt. 2/1 kl. 8,30-9,30. 3/1 kl. 9,00-10,00. 4/1 kl. 8,30-9,30. Under andra tider...

december 27, 2018 |

God jul och gott nytt år

önskar vi på Vårdförbundet.

november 30, 2018 |

Advent!

Vi på Vårdförbundet Sörmland önskar alla en trevlig advent!

Read More