Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

More About Our Company

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer.

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Vårdförbundets ändamål omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning, uppföljning och utvärdering.

Syfte och mål

Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

 

Read More

Recent Blog Posts

mars 23, 2020 |

Familjerådgivningen

Vi på familjerådgivningen vill meddela att vi öppnar upp vår tillgänglighet ytterligare för samtal under den...

december 20, 2019 |

Förbundschef till Vårdförbundet Sörmland

Vårdförbundet Sörmland söker ny Förbundschef. Sista ansökningsdag 2020-01-29 Förbundschef annons...

december 20, 2019 |

God jul och Gott nytt år!

önskar vi er alla från Vårdförbundet Sörmland.

december 18, 2019 |

Växel stängd

Den 19 december har hela vårdförbundet en gemensam aktivitetsdag och därför är vår växel stängd. Det går att nå...

november 27, 2019 |

1:a Advent

Vi på Vårdförbundet Sörmland önskar alla en trevlig 1:a Advent.

Read More