Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

More About Our Company

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer.

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Vårdförbundets ändamål omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning, uppföljning och utvärdering.

Syfte och mål

Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

 

Read More

Recent Blog Posts

augusti 12, 2019 |

Certifiering i Tolvstegsbehandlingens lärprocesser (CTL)

Ny utbildningsomgång 19 september 2019. Sista anmälningsdag 30 augusti 2019. Se info angående utbildningen under...

juni 3, 2019 |

Återvändardag vid Vårnäs behandlingshem

Återvändardagen kommer hållas den 8 juni kl. 12,30-15,30. Vi bjuder som vanligt på talarmöte, underhållning och...

juni 3, 2019 |

Telefontider under sommaren på familjerådgivningen.

V25-V29 samt under V31-V32 har vi ej ordinarie telefontid men lyssnar av telefonsvararen kontinuerligt. Det går...

juni 3, 2019 |

Ändrad telefontid 12 juni

Onsdagen den 12/6 är telefontiden på Familjerådgivningen ändrad till kl. 11,00-12,00 i stället för kl....

maj 20, 2019 |

kock/ Kokerska till köket på Vårnäs behandlingshem.

Vårdförbundet Sörmland söker en Kock/ Kokerska till köket på Vårnäs behandlingshem. Sista ansökningsdag är...

Read More