Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

More About Our Company

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer.

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Vårdförbundets ändamål omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning, uppföljning och utvärdering.

Syfte och mål

Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

Read More

Recent Blog Posts

maj 21, 2018 |

Sjuksköterska

Vårdförbundet söker en sjuksköterska till Vårnäs behandlingshem. Anställningsform 75% tillsvidare. Sista...

maj 14, 2018 |

Familjerådgivare

Vårdförbundet Sörmland söker Familjerådgivare till Eskilstuna och Strängnäs kommuner. Tjänstens omfattning 75%...

maj 11, 2018 |

Återvändardag

Årets återvändardag är den 2 juni kl. 12,30. Se program. Återvändardag...

april 20, 2018 |

Vi förlänger ansökningstiden

Vi förlänger ansökningstiden för vikariatet som sjuksköterska på Vårnäs behandlingshem. Sista ansökningsdagen är...

april 6, 2018 |

Ny Programledare på Vårnäs behandlingshem

Vi önskar Tommy Holm lycka till som Programledare from 2018-04-04.

Read More