Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

More About Our Company

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5 kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker.

Vårdförbundet är huvudman för viss verksamhet inom socialtjänsten, omfattande hem för vård och boende och/eller öppenvårdsformer.

Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Vårdförbundets ändamål omfattar upphandling av vårdplatser åt förbundsmedlemmarnas och övriga fyra Sörmlandskommuners socialtjänst hos andra huvudmän. I uppdraget ingår rådgivning, uppföljning och utvärdering.

Syfte och mål

Vi vill säkerställa att alla i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger alternativt relationsproblem inom familjen, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

 

Read More

Recent Blog Posts

juni 23, 2020 |

Gläntans behandlingshem

Gläntans behandlingshem upphör med sin verksamhet from. 2020-07-01

juni 23, 2020 |

Familjerådgivningen

Under perioden 200701-201231 är första besöket hos familjerådgivningen avgiftsfritt.

juni 22, 2020 |

Ha en riktigt skön sommar

önskar Vårdförbundet Sörmland

april 9, 2020 |

Glad påsk!

Vi på Vårdförbundet Sörmland önskar alla en Glad påsk!!!!!!

april 9, 2020 |

Återbesök på Vårnäs

Återbesöken på Vårnäs är tillsvidare inställda pga av covid-19. Vi återkommer med nya återbesökstider när vi vet...

Read More