Verksamhetschefen berättar

”Behandlingen har definierat hela mitt fortsatta liv på ett sätt jag inte trodde var möjligt”


Varje år väljer drygt 300 personer att skriva in sig på Vårnäs behandlingshem. För snart tretton år sedan var jag själv en av dem. Beslutet att genomgå Vårnäs tolvstegsbehandling var ett av det viktigaste, om inte det allra viktigaste, beslutet jag fattat i mitt liv. 


Tiden under och tiden efter behandling har definierat hela mitt fortsatta liv i den mening att det har öppnats upp möjligheter jag inte kunnat föreställa mig. Min fasta övertygelse är att vår behandling kan vara denna vändpunkt för så många av oss i Sörmland som lider av beroendesjukdomen.


Vårt behandlingskoncept med introduktion och möjlighet till abstinensbehandling/avgiftning följt av en primärbehandling på fyra veckor på samma enhet gör att du slipper de ofta besvärliga övergångarna mellan olika vårdformer med olika huvudmän.

De personer som väljer Vårnäs behandlingshem möter ett intensivt och strukturerat behandlingsinnehåll. Många beskriver det som ”behandling på riktigt”! Jag kan av egen erfarenhet bara hålla med! Hos oss ska du mötas av ett professionellt och respektfullt förhållningssätt både till dig som människa och din speciella problematik.


Den kompetenta och erfarna personalen bidrar till ett fantastiskt sammanhang för tillfrisknande. Uppföljningar visar att andelen nyktra patienter två år efter avslutad behandling, ökar hela tiden. I dagsläget ligger den kring 50-60 procent! 


Jag möter dagligen tidigare patienter som lever nyktra fungerande liv. Med den vetskapen och med bakgrund av mina egna erfarenheter, min insyn i verksamheten och de resultat verksamheten uppvisar, kan jag varmt och med stolthet rekommendera oss till alla er som kämpar med ert beroende men som vill göra en förändring.


Börja med att slå oss en signal. Vi kommer att lyssna! 


Martin Alm, verksamhetschef 

martin.alm@vfsormland.se 

0151-51 80 96