Utbildning

Certifiering i Tolvstegsprogrammets Lärprocesser (CTL)


Utbildningen vänder sig till erfarna tolvstegsbehandlare som behöver reflektera över sina erfarenheter, fördjupa sig i tolvstegsprogrammets lärprocesser och få bekräftelse men också till nya tolvstegsbehandlare som behöver lära sig det som är viktigt i arbetet. Utbildningen riktar sig även till remittenter som behöver förstå det som händer inom tolvstegsprogrammet. 


Vi är övertygade om att även de som på andra sätt arbetar med att hjälpa andra att höja livskvaliteten kan ha nytta av vår utbildning.

Vad kan du förvänta dig av utbildningen?


 • • En förståelse för lärprocessen, för kunskaperna som förmedlas och för de centrala begreppen i tolvstegsprogrammet. 
 • • En fördjupning i problematiken som tolvstegsprogrammet behandlar. 
 • • En fördjupad förståelse för hur vi möter sjukdomen och initierar en lärprocess i riktning mot tillfrisknande. 
 • • En fördjupad förståelse för återfall och hur det kan förhindras. 
 • • Hur denna läroprocess kan användas för att lära känna varandra och därmed förstå vikten av relaterandet i tolvstegsfilosofin.

Kursplan

Kurs 1

Hur ser problemet ut? Kursdeltagarna får ta del av begreppsbildningen kring alkoholism och beroende. Särskild tonvikt läggs på den andliga smärtan, dvs alkoholism som känslomässig sjukdom.

Kurs 2

Hur löser tolvstegsprogrammet problemet?

Kursdeltagarna får studera tolvstegsprogrammet i termer av lärprocesser. De får kunskap om hur lärprocesser kan analyseras och tillämpas men också hur samarbete med andra professioner och pedagogiska modeller kan göras möjligt.

Kurs 3

Hur kan nykterheten bevaras?

Kursdeltagarna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om tolvstegsprogrammet som förhållningssätt i livet. Hur kan till exempel relationer till omgivningen, vardagslivet och återfall relateras till stegarbete, etiska riktlinjer och tolvstegsprogrammets livsfilosofi.

Hur går det till?

 • • En sluten hemsida som är lösenordsskyddad används som plattform för utbildningen. 
 • • Kursen ska ersätta 30 timmars deltagande i undervisning och träning så du behöver räkna med minst 30 timmars arbete med material och övningar under kurstiden. 
 • • Varje dag har vi ett morgonmöte under förmiddagen. Vi övar dagsregeln som är en av grunderna i tolvstegsbehandlingen. Du behöver minst 10 minuters lugn och ro för denna övning. Dina inlägg under förmiddagen är viktiga eftersom detta är en tillitsövning som fördjupar förståelsen för att leva en dag i taget. 
 • • Två gånger i veckan träffas vi i bloggen och fördjupar vår förståelse för tolvstegsbehandlingens centrala begrepp. 
 • • Veckans läsuppgifter, föreläsningar eller kurslitteratur läggs ut på hemsidan i början av kursen. Det fylls på när behoven finns. 
 • • Kursledaren träffar deltagare digitalt vid behov för att diskutera kursen.

Vi träffas över internet

Du behöver en dator och uppkoppling. Du kan räkna med ca 10 timmar i veckan. 


Varje kurs består av ett tema som vi arbetar med i tre veckor och vi tar en paus emellan för att testa de nya kunskaperna. Kurserna består av föreläsningar och egna reflektioner. I certifieringsutbildningen ingår dessutom tre internatvistelser. 


Under två dagar träffas kursdeltagarna på Vårnäs behandlingshem utanför Vingåker. Då får deltagarna stämma av var i processen de befinner sig just där och då. Vistelsen följer ett strukturerat och intensivt schema där tonvikt läggs på reflektion och fördjupning av kunskaper genom gruppsittningar kompletterat med föreläsningar. 


Stor vikt läggs vid uppföljning av deltagarnas personliga utveckling i relation till tolvstegsprogrammet. 

Internatvistelserna är obligatoriska inslag i utbildningen. Vistelsen ingår i kursavgiften. 

För att bli certifierad krävs att hela utbildningen är genomgången med alla tre fristående kurserna. 

Varje kurs avslutas med diplom (intyg).

Kursledare: Ove Larsson 

Ove har 20 års erfarenhet av tolvstegsprogrammet. 


Kursavgift: 

Arbetsgivare/ kommun betalar 17 500 kr + moms per deltagare. 

Den som bekostar utbildningen själv utan stöd från arbetsgivaren betalar 10 000 kr (inklusive moms).

Det är möjligt att göra upp en individuell plan för finansiering av kursavgiften. 

Vid frågor gällande finansiering: kontakta Ove Larsson. 


Anmälan till: 

Ove Larsson varnas@vfsormland.se 

Telefon: 076-104 79 86 


CTL Startdatum: 

Kurs 1: 25 januari-28 februari

Kurs 2: 29 februari-5 april

Kurs 3: 19 april-24 maj


Vid frågor och intresseanmälan kontakta Ove Larsson.