Det här är Vårdförbundet Sörmland

De fem sörmländska kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker äger och driver tillsammans Vårdförbundet Sörmland. 


Vårdförbundet Sörmland erbjuder familjerådgivning för invånarna i de fem kommunerna och driver sedan 1986 Vårnäs behandlingshem.


Kontakta Vårdförbundet Sörmland

Vårdförbundet Sörmlands kansli finns på Vårnäs i Vingåker.


Adress:

Vårnäs Behandlingshem 

643 92 Vingåker 


Telefon:

0151-51 80 90 


Telefontid:

Måndag - Fredag  

8.30-12.00 och kl.13.00-16.00

Vårnäs Behandling

Vårnäs Behandling ligger en halvmil utanför Vingåker i en lugn och lantlig miljö. Hit kan du som läkare, socialsekreterare och annan remittent från de fem kommunerna hänvisa människor som behöver vård för alkoholmissbruk, narkotikamissbruk eller tablettmissbruk. 


Alla över 18 år är välkomna. Till oss kommer människor av olika kön, i olika åldrar, med olika bakgrund, religion och livssituation. Men med det gemensamt att de behöver hjälp för att ta sig ur ett missbruk av alkohol, läkemedel eller andra droger. 


Det unika med Vårnäs Behandling är att vi har ett så kallat Öppet intag. Det innebär att om personen bor i någon av de fem medlemskommunerna och har ett missbruk kan denne själv kontakta Vårnäs direkt för att få hjälp med sitt beroende. Utan att behöva gå via socialtjänsten eller få en remiss. Ett telefonsamtal från personen själv är det enda som krävs för att få komma till oss. 


Behandlingen bygger på tolvstegsmodellen som är en, professionellt utvecklad, pedagogisk metod där patienten utbildas i att ta hand om sig själv. Tolvstegsmodellen har använts i Sverige sedan 1980-talet med goda resultat. Behandlingen pågår i minst 28 dagar och är frivillig.


Familjerådgivningen Sörmland

Vårdförbundet erbjuder även familjerådgivning för invånare i de fem kommunerna.

Hos Familjerådgivningen kan alla typer av par och familjekonstellationer få stöd och hjälp. Hit kommer alla som behöver stöd i något som är svårt med relationer. Det kan handla om föräldraskap, konflikter, otrohet eller att vara bonusfamilj. Alla samtal sker under strikt sekretess och det förs inga journaler. Familjerådgivningen är HBTQI-certifierad.

Nyheter

Ny hemsida

den 12 december 2023

Välkommen till vår nya hemsida!

 


Utbildning


Certifiering i Tolvstegsprogrammets Lärprocesser (CTL) 


Vårdförbundet Sörmland bedriver certifieringsutbildning i tolvstegsprogrammets lärprocesser.