INFÖR PLACERING

Vårnäs – ett kommunägt behandlingshem

Vårnäs är ett kommunägt behandlingshem som ligger på landsbygden en halv mil utanför Vingåker. Här finns 34 platser för personer över 18 år med ett missbruk av alkohol, droger eller läkemedel. Hos oss är alla välkomna oavsett kön, religion, bakgrund, tillhörighet eller livssituation. 


Behandlingen bygger på tolvstegsmodellen och är frivillig. Målet är att stödja och utveckla individens egna resurser för att kunna leva ett drogfritt liv med mening och innehåll. 


Vårnäs Behandling ägs gemensamt av Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Det här är kommunernas eget behandlingshem. 


Vårnäs tar även emot patienter från andra kommuner. Då är det respektive hemkommun som bekostar behandlingen efter biståndsbeslut. 


BEHANDLINGEN

Avgiftning och abstinensbehandling
7-10 dagar 

Det som först sker är att patienten skrivs in på introduktionsavdelningen. 

I samband med inskrivningen träffar patienten en läkare. 

Om motivationen att bli fri från missbruket finns inleds avgiftning och abstinensbehandling. 

Patienten får sjukvård och omvårdnad utifrån behov och deltar i föreläsningar och grupper från dag ett. 

Efter 7-10 dagar får patienten ta ställning till om viljan finns att gå vidare till primärbehandlingen. Vid denna tidpunkt befinner sig patienten oftast i någorlunda fysisk och psykisk balans. 


Primärbehandling
28 dagar 

Primärbehandlingen bygger på tolvstegsmodellen. 

Syftet är att patienten trots sin beroendesjukdom ska kunna skapa ett värdigt och innehållsrikt liv. 

Patienten deltar i föreläsningar, gruppsamtal, enskilda samtal och får egen tid för reflektion. 

Personalen går varsamt fram och arbetar aldrig med konfrontationer eftersom det aktiverar patientens försvarsmekanismer.

Behandlingstiden är 28 dagar. 


Efterbehandling
6 månader 

Efter primärbehandlingen skrivs patienten ut. 

Innan hemfärd bokas fyra återbesöksdagar in. Första återbesöket sker efter en månad, nästa efter två månader och det tredje efter tre månader. 

Det fjärde och sista återbesöket planeras in efter sex månader. 

Vid återbesöken går patienten in i de befintliga grupperna för att repetera och få möjlighet att reflektera över hur den drogfria tillvaron hemma fungerar. 


Förlängd behandling 

1-3 månader 

Förlängd behandling vänder sig till de patienter som genomgått primärbehandling men som har en lägre grad av social förankring, boendeproblematik, annan psykosocial problembild och/eller svår återfallsproblematik.


För insatsen krävs biståndsbeslut och planering i samverkan med remittent.

RESULTAT

Många fortsätter att gå i självhjälpsgrupper efter behandlingen på Vårnäs. Enligt enkäter baserade
på cirka 100 patienter per år är runt 95 procent nöjda med behandlingen.

PERSONALEN

Hos oss arbetar sjuksköterskor, läkare, terapeuter, rådgivare, samordnare, administratörer,
fastighetsskötare, köks- och servicepersonal. 


Våra sjuksköterskor arbetar dagtid alla helgfria vardagar och har beredskap dygnet runt. 

Det finns möjlighet att få träffa en läkare en gång i veckan.
Övriga tider och dagar finns det alltid en jourläkare att tillgå.


Köket serverar frukost, lunch och middag sju dagar i veckan. 


Det finns personal på plats även under natten. 


De flesta av oss som arbetar på Vårnäs har egna erfarenheter av beroende,
antingen genom eget missbruk eller som anhörig.