En Aditro produkt
 
jobb just nu!

Förbundschef

Arbetsplatsbeskrivning

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med för närvarande fyra kommuner i Sörmland som medlemmar. Dessa är Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker. Verksamheten leds av en förbundsdirektion som består av politiker från medlemskommunerna. Verksamheten består av Vårnäs behandlingshem som behandlar vuxna som missbrukar alkohol och droger, Gläntan som behandlar unga - mellan 17-23 år - som missbrukar alkohol och droger, Familjerådgivning som bedriver rådgivning till familjer samt Upphandling som genomför viss upphandling inom socialtjänstens område. Vidare finns ett Förbundskansli som ger stöd och service till verksamheten.

Förbundskansliet, Vårnäs behandlingshem och Upphandlingen är samlokaliserat till Vårnäs medan Gläntan finns i Kjesätter, båda i Vingåkers kommun. Familjerådgivning bedrivs i Eskilstuna, Flen, Katrineholm och Strängnäs. De som bor i Vingåker erbjuds familjerådgivning i Katrineholm. Verksamheten omsätter årligen ca 35 Mkr och sysselsätter ca 50 personer. Under 2016 planerar vi att genomföra ca 1 640 samtal inom familjerådgivning och antalet vårddygn inom missbruksvården ska gemensamt - för de två vårdgivarna - uppgå till ca 13 200 stycken. Varje år genomförs 2-4 upphandlingar beroende på omfånget av respektive upphandling och efterfrågan hos uppdragsgivarna. Vårdförbundet Sörmland samarbetar med flera olika intressenter som kommuner, landstinget, intresseorganisationer och anhörigföreningar och arbetet regleras av lagar och förordningar.

Arbetsbeskrivning

Då vår nuvarande Förbundschef går i pension söker vi nu någon som kan fortsätta att driva och utveckla verksamheten. Det är ett mycket spännande uppdrag där du som förbundschef har det övergripande ansvaret för Vårdförbundet Sörmlands verksamhet, personal, ekonomi och kvalitet samt att genomföra de politiska målen. Du är direkt underställd ordföranden i förbundsdirektionen. Förbundschefen ska på uppdrag av förbundsdirektionen:
• ansvara för att invånarna i medlemskommunerna erbjuds behandling av missbruk av alkohol och/eller droger samt familjerådgivning av god kvalitet
• ansvara för beredning och verkställighet av mål, uppdrag och resurstilldelning inom vårdförbundet
• leda, utveckla och följa upp vårdförbundets verksamhet och ansvara för att verksamheten tillämpar kvalitetsledningssystem, intern kontroll och har en fungerande årsprocess med verksamhetsplan och årsredovisning
• vara chef för vårdförbundets fyra verksamhetschefer

Genom ett långsiktigt och strategiskt arbetssätt ska förbundschefen leda, utveckla och anpassa verksamheten till de krav som finns i centrala regelverk och till de behov som politiker och allmänheten har med hänsyn tagen till de politiskt antagna målen. Ett helhetstänkande när det gäller vårdförbundets verksamhet är en viktig uppgift för förbundschefen vilket förutsätter ett brett intresse för det samlade ansvarsområdet. En viktig arbetsuppgift är att bryta ner de övergripande strategiska målen som beslutats i förbundsdirektionen, till mål och handlingsplaner för verksamhetens olika delar.

Vidare ansvarar Förbundschefen för att utveckla ledarskapet inom organisationen och för att fortlöpande utveckla ledningsgruppens arbete och metoder. Regelbunden dialog och tydlighet i roller och ansvar ska prägla ledarskapet i vårdförbundet. En viktig del i förbundschefens vardag är att samverka med de fackliga organisationerna - i enlighet med samverkansavtalet – och medlemskommunernas politiska företrädare och tjänstemän. Du förutsätts därför vara van att gästspela på den politiska arenan och röra dig i kommunala verksamheter samt att ha ett etablerat och omfångsrikt nätverk främst inom den offentliga sektorn. Förbundschefens uppdrag innebär också att öka förändrings- och utvecklingsbenägenheten inom vårdförbundet. Du är föredragande i förbundsdirektionen och leder ledningsgruppen.

Kvalifikationer

Utbildning, meriter och erfarenhet:
• Akademisk utbildning eller motsvarande kunskap förvärvad på annat sätt
• Dokumenterad erfarenhet av ekonomisk styrning, förhandlingar och avtal
• Dokumenterad erfarenhet av att leda en större organisation
• God kännedom om social verksamhet
• Erfarenhet från arbete med att driva förändringar och verksamhetsutveckling
• Meriterande att ha arbetat i en politiskt styrd organisation

Egenskaper:
För att lyckas i rollen är du en tydlig ledare med god besluts- och samarbetsförmåga. Du har fokus på samverkan och kan med stort förtroende knyta och vårda relationer, både inom och utanför förbundet. Du förmår att utveckla verksamheten utifrån de mål som finns och har förmåga att entusiasmera och motivera din omgivning längst med vägen.

Anställningens omfattning

Anställningsform:   Tillsvidareanställning

Omfattning:   Heltid

Ansökan

Ansök senast:   2015-10-23

Referensnummer:   2158

Välkommen att söka genom att:Gör ansökan

Lön

Löneform: Månadslön.

Anställning

Antal annonserade arbetstillfällen:   1

Kontakt

Kontaktpersoner
Birgitta Hagdahl
Förbundschef
0151 – 51 80 96

Torgerd Jansson
Ordförande
070-512 15 81

Helena Wallström
Rekryteringskonsult
016-710 25 08

Övrigt

Vi ber dig söka denna tjänst via länken i annonsen. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan och enkät då de bedöms gentemot andra sökande. Om du lämnar in ansökan på annat sätt är det viktigt att du uppger annonsens referensnummer.

För att möta morgondagens utmaningar vill Eskilstuna kommunkoncern ha mångfald och välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster:
Eskilstuna kommun gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.