Vårnäs i bilder

 

 

Vårnäs huvudbyggnad
Huvudbyggnaden

Kanslihuset sommar
Kanslibyggnaden


En fin kvällsbild

Dagrum annexet

Stora dagrummet

Matsal

Matsal

Bild på trädgården

Trädgården