Vårnäs i bilder

Vårnäs huvudb
Huvudbyggnaden

Kanslihuset sommar
Kanslibyggnaden

Kvällsbild Vårnäs
En fin kvällsbild

Dagrum annexet

Dagrum annexet

 

Stora dagrummet

Stora dagrummet

 

Matsal

Matsal

 

Matsal

Matsal

 

Vårnäs 023

Trädgården