Så kan en dag se ut

Vi på Vårnäs bedriver heldygns vård utifrån ett strukturerat schema med följande huvudpunkter:

 • 07.00 Väckning
 • 07.30 Frukost
 • 09.00 Morgonmöte på resp. avdelning
 • 10.00 – 11.00 Föreläsning på 12-stegsträningen och på introduktionsavdelningen.
 • 12.00 Lunch
 • 13.30 – 14.30 Grupp på resp.avdelning
 • 15.30 – 16.30 Steggrupp på resp.avdelning
 • 16.30 Middag
 • 19.00 AA-möte på Vårnäs eller för vissa ute i närliggande kommuner
 • 20.30 – 21.30 Självständiga grupper på 12-stegsträningen
 • 21.00 Kvällsmöte på introduktionsavdelningen
 • 22.00 Kvällsmöte på 12-stegsträningen.

Föreläsningarna har ett trettio-tal olika teman. På onsdagar, torsdagar och lördagar är vissa grupper könsseparerade. Schemat på helgerna har en liknande struktur. På söndagar är det besökstid 12.30 – 15.20.

Mellan de fasta schemapunkterna finns det utrymme för individuella samtal utifrån den enskildes behov.