Frågor och svar

 

Vem är alkoholist?

Svar: Någon som inte kan klara av att hantera alkohol som de flesta gör. Konsekvenserna blir större och alkoholen har tagit kontollen om ditt liv. Detta skapar en problematik som man behöver rätt hjälp med.

 

Får jag träffa läkare?

Svar: Ja, det kommer läkare en gång i veckan. Du kommer att träffa läkare vid minst ett tillfälle.

 

Ska jag ta med egna mediciner?

Svar: Det är bra om du kan ta med de mediciner som du har utskrivna. En fortsatt medicinering sker i samråd med behandlande läkare.

 

Hur lång är behandlingen?

Svar: Normal behandlingstid är ca. 35-37 dagar. Behandlingstiden kan variera beroende på behov av avgiftning eller abstinensbehandling som kan variera i längd.

 

Vem bekostar behandlingen?

Svar: Patienter som kommer från våra ägarkommuner och det ”öppna intaget” (Katrineholm, Flen, Eskilstuna, Strängnäs och Vingåker) får sin behandling bekostad av resp. hemkommun genom anslag. Patienten betalar själv en dygnsavgift på 100:-. Avgiften debiteras efter avslutad behandling. Patienter från övriga kommuner får sin behandling bekostad av sin respektive hemkommun efter ett biståndsbeslut, och via separata avtal med Vårnäs.

 

Får man ta emot besök?

Svar: Första veckan får du ej ta emot besök. Därefter är besökstiden varje söndag mellan kl. 12,30 och 15,20.