Du som behöver behandling

Vårnäs är ett behandlingshem med 26 platser för vuxna (från 18 år)som lider av alkohol-, narkotika- eller tablettberoende. Vi tar enbart emot frivilliga patienter.

Behandlingen utgår från det synsätt som uttrycks i socialtjänstlagen och som inriktas på att utveckla och frigöra individens egna resurser med respekt för den  enskilda människans självbestämmanderätt och integritet. Hur det går till kan du läsa mer om här.