Du som arbetsgivare eller kollega

Få frågor verkar vara så laddade och svåra att hantera som misstanken om att en medarbetare dricker för mycket eller använder droger. Tänk om jag har fel? När skall jag ta upp det? Hur lägger jag upp det första samtalet? Har jag över huvud taget rätt att lägga mig i en medarbetares alkoholvanor?

Ja. Du har både rätt och skyldighet att lägga dig i. Företaget åsamkas stora kostnader för frånvaro, misstag, försämrade kundrelationer etc. Övriga anställda upplever kanske irritation och besvikelse över att ingenting görs. Om det finns en policy agerar du utifrån den och slipper fundera över hur du skall hantera dessa problem. I policyn finns också en åtgärdsplan. Betona konsekvenserna om planen inte följs.

Om din medarbetare behöver hjälp att komma ur sitt beroende är han eller hon välkommen till oss. Du ringer då och bokar ett samtal med oss. Under full sekretess hjälper vi till att konstatera graden av missbruk och förslag på åtgärder/behandling. Om du vill och din medarbetare samtycker får du gärna vara med. Du har nu handlat på det sätt som förväntas av dig som arbetsgivare. Ansvaret för rehabiliteringen ligger nu hos den anställde själv.

 

Hur skall man hjälpa en arbetskamrat med alkohol- eller drogproblem?

Hur märker man att det finns missbruk på arbetsplatsen? Vågar man ingripa på sin egen arbetsplats med risk för att lägga sig i personens privatliv?

Tidiga tecken på missbruk är t ex: Ojämn arbetsprestation, kommer ofta för sent, har en hög korttidsfrånvaro, retlighet, nedstämdhet och håglöshet, abstinens i form av darrhänthet och svettningar, luktar sprit etc.

Innan det har gått så här långt borde du som arbetskamrat reagerat, upptäckt de olika signalerna och sagt ifrån. Försökt få ett rakt och ärligt samtal till stånd, gärna tillsammans med någon annan arbetskamrat. ”Vi är oroliga för dig”, och beskriv de konkreta händelser som inträffat på arbetsplatsen och som tyder på ett missbruksproblem. Även om inte det första försöket lyckas har ni i alla fall satt igång en process. Om det inte händer något, gå vidare till arbetsgivaren.

Du blir för den skull inte angivare. Du förstör inte den missbrukandes yrkeskarriär. Det som förstör för henne eller honom är om missbruket på arbetsplatsen får pågå. Många människor dricker eller drogar sig till en allt allvarligare alkoholism/narkomani med svåra konsekvenser utan att någon säger något. Av ”hänsyn”.