Du som anhörig

En närstående med problem?

Missbruk kännetecknas framför allt av en brist på kontroll. Att man upprepade gånger till exempel dricker/drogar mer än planerat, gör av med mer pengar än avsett samt att detta också orsakar problem för en själv och närstående. Minnesluckor, odrägligt beteende och återkommande ångerkänslor stärker allvaret i personens situation.

Tänk på att din närstående själv bär ansvar för sitt eget liv och du kan aldrig ta över det. Det är möjligt att din närstående behöver professionell hjälp. Men det är personen själv som måste inse allvaret i sin situation och viljan till förändring måste komma från din närstående.

Som anhörig är det bra att du sätter gränser och tydligt markerar hur din närståendes missbruk påverkar dig vilket alltid är svårt att göra mot en person man älskar.

Det finns inget enkelt/allmänt tips för vad man kan göra för att få någon att inse problemet. Men i många fall kan man vara ganska rakt på sak och försöka prata om det. För att undvika att bli för anklagande så kan du försöka tala om hur DU upplever din anhöriges drickande/drogande. Istället för att säga ”du dricker för mycket”, kan du vända på perspektivet; ”jag blir orolig för att du dricker för mycket alkohol”. Det är givetvis alltid bättre att prata de stunder då din närstående inte är påverkad av alkohol eller droger.

Behovet av stöd för er som befinner er i situationen ovan varierar givetvis. Ett första steg kan vara att kontakta oss på Vårnäs för rådgivning.

 

Min närstående i behandling – Vad gör jag själv?

För dig finns ett anhörigprogram. Samtliga patienter som går in i tolvstegsträningen erbjuds att bjuda in tre anhöriga/ närstående personer att delta i anhörigprogram. Detta program omfattar behandling i tre dygn samt uppföljningsdagar.

 

Öppet intag för anhöriga

Har du har en anhörig som missbrukar? Upplever du att detta påverkar dig och/eller din familj negativt samtidigt som du vill ha en förändring? – då är du välkommen att anmäla ditt behov av anhörigbehandling till oss på Vårnäs behandlingshem.

Från och med i höst omfattas även anhöriga till personer med missbruksproblematik av ”öppet intag”. Det innebär att invånare i våra medlemskommuner har möjlighet att genomföra anhörigdagar på Vårnäs behandlingshem utan biståndsbeslut och utan att själv behöva ha någon anhörig i behandling.

Anhörigbehandlingen kan utgöra ett oumbärligt stöd för dig eller din familj att förstå och hantera pågående missbruk i er omedelbara närhet. Det kan också vara ett sätt att öka din kunskap och förståelse för att bryta destruktiva familjemönster.

Anhörigbehandlingen ges var 3:e vecka på Vårnäs behandlingshem utanför Vingåker. Du får där ta del av ett strukturerat och intensivt program under tre dagar.

Anhörigbehandlingen bedrivs i internatform. Deltagandet är kostnadsfritt.

Öppet intag för anhöriga kommer att drivas på försök under sex månader med start den 1 september.

Om Du vet med Dig att Du redan nu vill boka en tid eller kanske har frågor om närståendes alkohol-och/eller drogmissbruk är Du välkommen att kontakta oss på Vårnäs behandlingshem.

Alla kontakter med Vårnäs behandlingshem omfattas av sekretess – även i relation till hemkommunernas socialtjänst!

Du når oss på telefon 0151-518090

 

Är jag medberoende?

Medberoende innebär att man låter en annan persons beteende påverka och styra ens eget sätt att vara samtidigt som man på alla vis försöker kontrollera den andra personen.

Om man är medberoende i relationer till andra människor, tar man mer hänsyn till och är mer beroende av deras känslor, tankar och beteende än sina egna tankar och känslor. Som medberoende låter man en annan människas beteende styra ens eget sätt att vara. Man går helt upp i den andres problem och man kan uppleva att man till slut inte ”existerar” annat än när man uppoffrar sig för någon annan.

När man är medberoende är man så upptagen av den andres problem att man inte har tid att försöka lösa sina egna. Man bryr sig så mycket om den andre att man glömmer sig själv.

Man har behov av att kontrollera det som händer den andre för att uppväga att man har förlorat kontrollen över sitt eget inre liv. Slutligen känner man att man måste ta ansvar för den andre personen efter som man uppfattar personen som ansvarslös.

 

Barn till föräldrar med missbruksproblem

Socialförvaltningen, Eskilstuna kommun driver stöd- och serviceverksamheten Huven som vänder sig till barn som har en förälder eller annan nära anhörig som har någon form av missbruksproblematik.

Deltagarna träffas i grupp men det finns även möjlighet för enskilda stödsamtal.

Huven är en frivillig serviceinsats vilket innebär att man inte behöver gå via någon socialsekreterare, Verksamheten dokumenterar heller ingenting.

Målgruppen är barn mellan 7-20 år.

Eskilstuna kommun erbjuder även gruppverksamhet för barn som har separerade föräldrar (skilda världar) samt BiFF (Barn i Föräldrars Fokus) en gruppverksamhet för separerade föräldrar där det finns någon form av konflikt och kommunikationssvårigheter.

 

För ytterligare information, klicka på länken nedan.

https://www.eskilstuna.se/omsorg-och-stod/familj-barn-och-ungdom/stod-till-barn-och-unga/huven—for-barn-och-ungdomar-som-har-anhoriga-med-missbruksproblem.html