Verksamhetschefen

Varje år väljer drygt 300 personer att skriva in sig på Vårnäs behandlingshem. Vårt behandlingskoncept med introduktion med möjlighet till abstinensbehandling/avgiftning följt av en primärbehandling på 28 dagar visar sig vara väldigt attraktivt för vår målgrupp. Hela behandlingen sker på samma enhet och man slipper de ofta besvärliga övergångarna mellan de olika vårdformerna med olika huvudmän.

Att Vårnäs behandlingshem drivs av ett kommunalförbund (Vårdförbundet Sörmland) gör att våra remittenter och patienter känner en stor trygghet i sin kontakt med oss. Den politiskt valda direktionen borgar, genom sin insyn, för att den höga kvaliteten i behandlingen bibehålls.

De personer som väljer Vårnäs behandlingshem möter ett intensivt och strukturerat behandlingsinnehåll. Många beskriver det som ”behandling på riktigt”! Vår tanke är att den som väljer Vårnäs ska mötas av ett professionellt och respektfullt förhållningssätt både till patienten och dennes problematik.

Den kompetenta och erfarna personalen bidrar till en fantastisk miljö för tillfrisknande. Uppföljningar visar att andelen nyktra patienter, två år efter avslutad behandling, ökar hela tiden. I dagsläget ligger den kring 50-60%!

De goda resultaten, den fina atmosfären gör att Vårnäs idag är en mycket attraktiv arbetsplats som jag är mycket stolt över att få leda.

 

 

Martin Alm

Verksamhetschef

martin.alm@vfsormland.se

0151-518096