Berättelser från verkligheten

Vi har samlat tre verkliga berättelser med anknytning till Vårnäs på vår hemsida. Tre berättelser med olika perspektiv: alkoholistens, den medberoendes och en anställd som själv varit i missbruket.

Tre omfattande och läsvärda berättelser om hur det verkligen kan vara:

En alkoholist berättar

En medberoende berättar

En anställd berättar