Lämna synpunkter

Välkommen med synpunkter! 

Du som haft kontakt med Vårnäs behandlingshem, som patient, anhörig eller remittent. Nu finns möjlighet att enkelt och smidigt lämna synpunkter på verksamheten.

Klicka på länken nedan för att lämna dina synpunkter på Vårnäs:

MINA SYNPUNKTER