Direktion

Förbundsdirektionen

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5  kommuner i Södermanlands län som medlemmar:

  • Eskilstuna
  • Flen
  • Katrineholm
  • Strängnäs
  • Vingåker

Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion är vald av medlemskommunernas fullmäktige.

Ledamöter och ersättare valda för mandatperioden 2023-2026

Eskilstuna Kommun

Ledamot: Göran Gredfors (m)            Ersättare: Johan Lidén (s)

Flens Kommun

Ledamot: Daniel Ljungkvist (s)           Ersättare: Björn Carlsson (c)

Katrineholms Kommun

Ledamot: Roger Ljunggren (s)            Ersättare: Inger Fredriksson (c)

Strängnäs Kommun

Ledamot: Thord Modin (s)                   Ersättare: Thore Berggren (m)

Vingåkers Kommun

Ledamot: Anders Larsson (m)              Ersättare: Camilla Tiredal (s)

 

Insynsråd för Region Sörmland valda för mandatperioden 2023-2026

Camilla Holmgren (s)

Per Fermvik (m)

Lars Lundqvist (kd)

 

Revisorer utsedda för mandatperioden 2019-2022

Peter Vogt (s) Vingåkers Kommun

Britt-Marie Lindström (s) Vingåkers Kommun

Örjan Langborg (m) Vingåkers Kommun

 

 

Information från Förbundsdirektionen

Förbundsordning för Vårdförbundet Sörmland

Verksamhetsplan med budget 2022-2024

 

 

Protokoll Förbundsdirektionen:

Protokoll Direktionen VFS 2018-01-17

Protokoll Direktionen VFS 2018-03-20

Protokoll- Ägarmöte 180427

Protokoll Direktionen VFS 2018-09-19

Protokoll Direktion VFS 2018-10-24

Protokoll Direktionen VFS 2018-12-11

Protokoll Direktionen VFS 2019-01-09

Protokoll Direktionen VFS 2019-03-25

Protokoll Direktionen VFS 2019-04-12

Protokoll Direktionen VFS 2019-06-14

Protokoll Direktionen VFS 2019-10-25

Protokoll Ägarmöte 191107

Protokoll Direktionen VFS 2020-02-12

Protokoll Ägarmöte 20-03-11

Protokoll Direktionen VFS 2020-03-20

Protokoll Ägarmöte 20-04-23

Protokoll Direktionen VFS 2020-06-05

Protokoll Direktionen VFS 2020-06-12

Protokoll Direktionen VFS 2020-09-03

Protokoll Direktionen VFS 2020-10-21

Protokoll Direktionen VFS 2020-12-21

Protokoll Direktionen VFS 2021-02-12

Protokoll Direktionen VFS 2021-03-18

Protokoll Direktionen VFS 2021-04-22

Protokoll Ägarmöte 2021-04-22

Protokoll Direktionen VFS 2021-06-04

Protokoll Direktionen VFS 2021-09-10

Protokoll direktionen VFS 2021-10-26

Protokoll Direktionen VFS 2021-11-26

Protokoll Direktionen VFS 2021-12-20

Protokoll Direktionen VFS 2022-02-11

Protokoll Direktionen VFS 2022-03-25

Protokoll Ägarmöte 2022-04-21

Protokoll Direktionen VFS 2022-06-09

Protokoll Direktionen VFS 2022-09-13

Protokoll Direktionen VFS 2022-10-21

Protokoll Ägarmöte 2022-11-25

Protokoll Direktionen VFS 2022-11-25

Protokoll Direktionen VFS 2022-12-16

Protokoll Direktionen VFS 2023-01-13

Protokoll Direktionen VFS 2023-02-17

Protokoll Direktionen VFS 2023-03-21

Protokoll Direktionen VFS 2023-04-14