Direktion

Förbundsdirektionen

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5  kommuner i Södermanlands län som medlemmar:

  • Eskilstuna
  • Flen
  • Katrineholm
  • Strängnäs
  • Vingåker

Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion är vald av medlemskommunernas fullmäktige.

Ledamöter och ersättare valda för mandatperioden 2019-2022

Eskilstuna Kommun

Ledamot: Göran Gredfors (M)             Ersättare: Nina Tuncer (S)

Flens Kommun

Ledamot: Daniel Ljungkvist (S)            Ersättare: Björn Carlsson (C)

Katrineholms Kommun

Ledamot: Roger Ljunggren (S)            Ersättare: Ewa Callhammar (L)

Strängnäs Kommun

Ledamot: Monica Lindell Rylén (S)   Ersättare: Thore Berggren (M)

Vingåkers Kommun

Ledamot: Robert Skoglund (S)           Ersättare: Iréne Sandqvist

 

Insynsråd för Region Sörmland valda för mandatperioden 2019-2022

Camilla Holmgren ( S )

Jonas Lindeberg (Vfp)

Marian Loley (KD)

 

Revisorer utsedda för mandatperioden 2019-2022

Elsy Hedlund ( C ) Strängnäs Kommun

Britt-Marie Lindström ( S ) Vingåkers Kommun

Mårten Grothérus ( L ) Katrineholms Kommun