Direktion

Förbundsdirektionen

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med 5  kommuner i Södermanlands län som medlemmar:

  • Eskilstuna
  • Flen
  • Katrineholm
  • Strängnäs
  • Vingåker

Vårdförbundet Sörmlands förbundsdirektion är vald av medlemskommunernas fullmäktige.

Ledamöter och ersättare valda för mandatperioden 2015-2018

Eskilstuna Kommun

Ledamot: Göran Gredfors (m)             Ersättare: Maria Chergui (v)

Flens Kommun

Ledamot: Anders Jonsson (c)            Ersättare: Seija Hidvegi (v)

Katrineholms Kommun

Ledamot: Torgerd Jansson (s)            Ersättare: Ewa Callhammar (L)

Strängnäs Kommun

Ledamot: Monica Lindell Rylén (s)   Ersättare: Marianne Andersson (c)

Vingåkers Kommun

Ledamot: Robert Skoglund (s)           Ersättare: Iréne Sandqvist (m)

 

Insynsråd för Landstinget Sörmland valda för mandatperioden 2015-2018

Roger Ljunggren (s)

Camilla Holmgren (s)

Ann Berglund (m)

 

Revisorer utsedda för mandatperioden 2015-2018

 Ingvar Lind ( S ) Vingåkers Kommun

Dinka Hodziq ( MP ) Eskilstuna Kommun

Jan-Olof Blomster ( FP ) Katrineholms Kommun