Personuppgifter i Vårdförbundet Sörmland

 

När du kontaktar oss på Vårdförbundet Sörmland via formulär på webbplatsen eller via e-post, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. Kom ihåg att du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas. Enligt lagstiftningen är insamling, registrering, spridning och bearbetning några exempel på behandling av personuppgifter. Vårdförbundet Sörmland behandlar dina personuppgifter lagenligt. Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Vi raderar då de uppgifter du lämnat till oss.

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen, enligt fastställd rutin för gallring. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte alltid kan ta bort uppgiften ur ett register.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos Vårdförbundet Sörmland kan dina personuppgifter registreras exempelvis vid placering, när du ringer, skickar e-post till oss eller kontaktar oss via sociala medier. Då kan vi behöva spara och lagra informationen för att fullgöra ärendet. När du tecknar ett avtal, anmäler intresse, eller på något annat sätt skickar in information hanterar vi dina personuppgifter.

Dina rättigheter

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Du har även rätt att kostnadsfritt få information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifter detta i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Du har rätt att få svar inom en månad. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Personuppgiftsansvar

Vårdförbundet Sörmland är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, e-post och i behandlingar som drivs inom Förbundet. Kontakt angående vår personuppgiftshantering ska ske via varnas@vfsormland.se