Utbildning

 

 

Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser (CTL)

Vårdförbundet Sörmland bedriver certifieringsutbildning i tolvstegsprogrammets lärprocesser.

Startdatum:

Kurs 1: 2024-01-25 — 2024-02-28
Kurs 2: 2024-02-29 — 2024-04-05
Kurs 3: 2024-04-19 — 2024-05-24

Vid frågor och intresseanmälan kontakta Ove Larsson.

Utbildningen vänder sig till erfarna tolvstegsbehandlare som behöver reflektera över sina erfarenheter, fördjupa sig i tolvstegsbehandlingens lärprocesser och få bekräftelse, men också nya tolvstegsbehandlare som behöver lära sig det som är viktigt i arbetet, eller remittenter som behöver förstå det som händer inom tolvstegsbehandling. Vi är också övertygade om att även de som på andra sätt arbetar med att hjälpa andra höja livskvaliteten kan ha nytta av vår utbildning.

Vad kan du förvänta dig av utbildningen?

 • En förståelse för lärprocessen, för kunskaperna som förmedlas, och för de centrala begreppen i tolvstegsbehandlingen.
 • En fördjupning i problemet som tolvstegsbehandlingen behandlar.
 • En fördjupad förståelse för hur vi möter sjukdomen och initiera en lärprocess i riktning mot tillfrisknande.
 • En fördjupad förståelse för återfall och hur det kan förhindras.
 • Hur man kan använda denna lärprocess för att lära känna varandra och därmed förstå vikten av relaterandet i tolvstegsfilosofin.

Kursplan 

Under kurserna lär vi oss hur tolvstegsbehandling kan bidra till ett liv utan alkohol och droger.

Kurs 1: Hur ser problemet ut?

 • Kursdeltagarna får ta del av begreppsbildningen kring alkoholism och beroende. Särskild tonvikt läggs på den andliga smärtan, dvs alkoholism som känslomässig sjukdom.

Kurs 2: Hur löser tolvstegsbehandling problemet?

 • Kursdeltagarna får studera tolvstegsprogrammet i termer av lärprocesser. De får kunskap om hur lärprocesser kan analyseras och tillämpas men också hur samarbete med andra professioner och pedagogiska modeller kan göras möjligt.

Kurs 3: Hur kan nykterheten bevaras?

 • Kursdeltagarna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om tolvstegsprogrammet som förhållningssätt i livet. Hur kan t ex relationer till omgivningen, vardagslivet och återfall relateras till stegarbete, etiska riktlinjer och tolvstegsprogrammets livsfilosofi.

Hur går det till?

 • En sluten hemsida som är lösenordsskyddad.
 • Kursen ska ersätta 30 timmars deltagande i undervisning och träning så du behöver räkna med minst trettio timmars arbete med material och övningar under kurstiden.
 • Varje dag har vi ett morgonmöte under förmiddagen. Vi övar dagsregeln som är en av grunderna i tolvstegsbehandlingen. Du behöver minst 10 minuters lugn och ro för denna övning. Dina inlägg under förmiddagen är viktiga eftersom denna är en tillitsövning som fördjupar förståelsen för att leva en dag i taget.
 • Två gånger i veckan träffas vi i bloggen och fördjupar vår förståelse av tolvstegsbehandlingens centrala begrepp.
 • Veckans läsuppgifter, föreläsningar eller kurslitteratur läggs ut på hemsidan i början av kursen. Det fylls på när behoven finns.
 • Kursledaren träffar deltagare på Skype vid behov för att diskutera kursen

 

Hur: Vi träffas över internet. Du behöver en dator och uppkoppling. Du kan räkna med ca 10 timmar i veckan. Varje kurs består av ett tema som vi arbetar med i tre veckor och vi tar en paus emellan för att testa de nya kunskaperna.

Kurserna består av föreläsningar och egna reflektioner.

I certifieringsutbildningen ingår dessutom 3 internatvistelser. Under två dagar träffas kursdeltagarna på Vårnäs behandlingshem utanför Vingåker. Under dessa dagar får deltagarna stämma av var i processen man befinner sig just där och då. Vistelsen följer ett strukturerat och intensivt schema där tonvikt läggs på reflektion och fördjupning av kunskaper genom gruppsittningar kompletterat med föreläsningar.

Stor vikt läggs vid uppföljning av deltagarnas personliga utveckling i relation till tolvstegsprogrammet.

Internaten är obligatoriska inslag i utbildningen. Internatvistelsen ingår i kursavgiften.

För certifiering krävs hela utbildningen; tre fristående kurser. Varje kurs avslutas med diplom (intyg).

Kursledare: Ove Larsson

Ove har 20 års erfarenhet av tolvstegsbehandlingen.

Kursavgift:  Arbetsgivare/ kommun får betala 17 500 kr + moms per deltagare.

Den som bekostar utbildningen själv utan stöd från Arbetsgivare får betala 10 000 kr (inklusive moms)

Det är möjligt att göra upp en individuell plan för finansiering av kursavgiften. Vid frågor gällande finansiering kan du kontakta Ove Larsson.

Anmälan till: Ove Larsson ove.larsson@vfsormland.se

Telefon: 076-1047986

CTL höst 2023