Missbruksbehandling vuxna

Nya Ramavtal för HVB vuxna med missbruk är tecknade. Gäller from. 2016-11-01

Upphandlingsområde A. Unga vuxna 21-
1. Solgläntans behandlingshem AB
2. HVB på Granby Storgård AB
3. Iris Utvecklingscenter, Enköping
4. Billsbo &Utbildningsgård AB

Upphandlingsområde B. Vuxna män och kvinnor 21 år-
1. 12 & 12 behandlingshem AB
2. Selfhelpkliniken i Gävleborg
3. Bergslagens behandlings- och rehabcenter
4. Korpbergets behandlingscenter
5. Villa Vita AB
6. Frälsningsarmén Kurön
7. Rockesholm behandling – och utbildning AB
8. Växthuset Wäddö AB
9. Behandlingshemmet Dagöholm
10. Tallkullens HVB-hem AB
11. Nämndemansgården i Sverige AB

Upphandlingsområde C. Vuxna män 21 år-
1. Valbo AB
2. AB Hatten
3. Strömbacka Lindalen
4. Attendo individ och familj, Bustorps gård

Upphandlingsområde D. Vuxna kvinnor 21 år-
1. Måvikens rehabcenter AB
2. Valbo AB kvinnobehandling
3. Strömbacka Linnéagården
4. Attendo individ och familj, Tingsryd

Sammanställning avtal 9

1.-Förfrågan-HVB-Vuxna

Förfrågan-Komplettering

2.-Kravspecifikation-HVB-Vuxen

3.-Placeringsavtal