HVB ungdom

Målgrupp: Ungdomar 13-20 år med missbruksproblematik
Giltighetstiden för ramavtalen är 2015-04-01 – 2018-03-31

1 Allviken Vård AB
2 Gårdsjö Tonårsvård AB
3 Skillstreaming AB och HVB
4 Norrlandsgården i Kärrsjö AB
5 Solgläntans behandlingshem AB
6 Russinbacken AB och HVB
7 Allmoga Vård AB, Mångsbo
8 Allmoga Vård AB, Duvgården
9 Billsbo och Utbildningsvård AB
10 Meby Behandlingshem AB, Mellösa
11 Meby Behandlingshem AB, Båvensnäs
12 Ekekullen Utrednings- och Behandlingshem AB
13 Formagruppen AB, Villa Ulvsta

Sammanställning avtal 2

1.Förfrågan-HVB-13-20-missbruk.

2.Kravspec-HVB-13-20-missbruk.

3.-Placeringsavtal.

Målgrupp: Ungdomar 13-20 år utan missbruksproblematik men med psykisk ohälsa.
Giltighetstiden för ramavtal är 2015-07-01 – 2018-07-31

1 Humana: Tiangruppen HVB Vattmyren
2 Magelungen Utveckling AB Farsta HVB
3 Skillstreaming AB HVB Östhammar
4 Arken HVB AB
5 Norra Stockholms Ungdomshem AB HVB Norrtälje
6 Villa Kuddbyäng HVB
7 Humana: Baggium, Boromir HVB
8 Båktorp AB, Skol-och familjebehandling
9 Gårdsjöns Tonårsvård AB
10 Kongsryd HVB
11 Barn och Familjejouren, CJM AB

Sammanställning avtal 2017-04-24

1.-Förfrågan-HVB-13-20.

2.-Kravspec-HVB-13-20.

3.-Placeringsavtal.