HVB ungdom

Målgrupp: Ungdomar 13-20 år med missbruksproblematik
Giltighetstiden för ramavtalen är 2019-03-01 – 2022-02-28

A. Pojkar & Flickor

 1. Gårdsjöns Tonårsvård AB
 2.  Trädgården
 3. Meby Behandlingshem AB Båvensnäs
 4. Cean HVB AB
 5. Russinbacken AB
 6. Meby Behandlingshem AB Mellösa
 7. Lejongruppen AB Andersboda HVB
 8. Trygga HVB-Hem i Sverige AB JA
 9. HVB Growing AB
 10. Vision i Väst AB
 11. Patia AB
 12. Östagården Tärnsjö AB
 13. Polstjärnan i Sverige AB
B. Flickor
1. Villa Kuddbyäng HVB & Familjerådgivning
2. Livendo Flickhem AB
3. Alternatus HVB Tilit AB
4. Tibble Gård Ungdomshem AB
5. Baggium Vård och Behandling Villa Svanholmen
Upphandlingsdokument
1. Förfrågan
2. Kravspecifikation
3. Avrop

sammanställning av avtal hvb 13-20 psykisk problematik