Skyddat boende

VFS ramavtal Skyddat boende (pdf)

Upphandling gällande skyddat boende  med start 5 juli och med sista anbudsdag 15 september är avslutad. 

 

Upphandlingen genomfördes som två separata upphandlingar i två kategorier, A kvinnor & män respektive B enbart kvinnor.

 

Avtalen börjar gälla den 1 januari 2018 och sträcker sig till och med den 30 december 2020. I länkarna nedan finner ni listor under avsnitt 6 Antagande av anbud på de leverantörer som tilldelats ramavtal. Avrop ska ske i den ordning de redovisa

 

 Tilldelning anbudsområde A Kvinnor & män

 Tilldelning anbudsområde B  Kvinnor

 

Information om uppsagt ramavtal gällande skyddat boende

 

För kännedom: Vårdförbundet Sörmland har tagit del av uppgifter gällande AB Dunya home – Lilja Care, en leverantör av skyddat boende med ramavtal tecknat 2018-01-01 tom 2020-12-31, som innebär att ett fortsatt samarbete är omöjligt.  VFS säger upp ramavtalet från och med den 17 april 2018

 

Avtalsform

VFS avtal gällande skyddat boende är ett ramavtal för avrop av sociala tjänster i enlighet medleverantörskvalificering, förfrågan och anbud. Genomförande av uppdrag sker i enlighet med specifikation i respektive avrop.

Ramavtalet består av följande handlingar.

 

1. Ramavtal (Huvuddokument administreras av avtalsansvariga på respektive förvaltning samt Martin Alm, VFS)

-Bilagorna (pdf)

  

2. Förfrågan

3. Kravspecifikation 

4. Frågor och svar 

5. Avrop

6. Konsulentorganisationens anbud (ej pdf)

 

Om motstridiga uppgifter förekommer gäller dokumenten i angiven ordning.

 

Aktuella avtal är skyddade med sekretess.

 

För adresser och kontaktuppgifter ska Du kontakta Martin Alm, Vårdförbundet Sörmland,  eller avtalsansvarig på din förvaltning.