Konsulentstödda familjehem

 

Vårdförbundet Sörmland, VFS har uppdrag att via upphandling tillhandahålla ramavtal för omsorg, vård och behandling inom individ och familjeomsorgen. Denna upphandling är en del i den verksamheten.

 

Upphandlingen avser komplement till kommunernas insatser av familjehemsverksamhet i egenregi och avser familjehem för omsorgstagare med komplicerad problematik.

 

Upphandlingen omfattar behov för socialtjänsten i kommunerna Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker vilka ingår i VFS samt för kommunerna Gnesta, Nyköping, Oxelösund och Trosa vilka genom uppdrag till VFS anslutit sig till upphandlingen.

 

Konsulentorganisationen skall tillhandahålla familjehemsplacering samt konsulentstöd i enlighet med detta avtal inklusive bilagor, Placeringsavtalet inklusive individuell handlingsplan.

De sociala tjänsterna avser stöd till familjehem så att en fungerande enhet uppnås för den Placerade. Uppdrag baseras på Placeringsavtal tecknat medavropande kommun.

 

Uppdraget innebär att lämna konsulentstöd till familjehem för placerad upp tillmaximalt 24 månader från avrop. Konsulentorganisationen skall från månad 25 avsluta konsulentstödet och överlåta avtalet med familjehemmet till avropandekommun såvida inte kommunen medger annat.

 

Kommunen skall för aktuellplacering äga rätt att sluta nytt avtal med familjehemmet för resterandeplaceringstid. Därefter återgår familjehemsplatsen till Konsulentorganisationen.

 

Ramavtal Konsulentstödda familjehem gäller för tiden 2017-11-01–2020-10-31

 

Nedan följer tilldelade leverantörers ramavtal som nedladdningsbara pdf-länkar

 

VFS ramavtal Konsulentstödda familjehem för barn (pdf)

 

Avtalsform

Föreliggande avtal är ett ramavtal för avrop av sociala tjänster i enlighet medleverantörskvalificering, förfrågan och anbud. Genomförande av uppdrag sker i enlighet med specifikation i respektive avrop.

Ramavtalet består av följande handlingar.

 

1. Ramavtal (Huvuddokument)

-Bilagorna (pdf)

  

2. Upphandlingsdokumentet Förfrågan 

3.Upphandlingsdokumentet Kravspecifikation  

4 Avrop   

5.Konsulentorganisationens anbud (ej pdf)

 

Om motstridiga uppgifter förekommer gäller dokumenten i angiven ordning.

 

Leverantörer (ramavtal)

 

1. Domiga AB Ramavtal  

2. Global Omsorg Sverige AB Ramavtal 

3. Lika Pedagogisk Utveckling AB Ramavtal

4. Mellansvenska Omsorgsgruppen AB Ramavtal 

5. Familjehemsguiden (Psykosocial support Fexler & Höijer AB) Ramavtal 

6. Humana Sociala Tjänster i Sverige AB Ramavtal 

7. InCa Familjehem & Konsult AB Ramavtal 

Textsammanställning 200120

 

 

 

 

 

 

 

VFS ramavtal Konsulentstödda familjehem för vuxna (pdf)

 

Avtalsform

Föreliggande avtal är ett ramavtal för avrop av sociala tjänster i enlighet medleverantörskvalificering, förfrågan och anbud. Genomförande av uppdrag sker i enlighet med specifikation i respektive avrop.

Ramavtalet består av följande handlingar:

 

1. Ramavtal (Huvuddokument)

-Bilagorna (pdf)

 

2. Upphandlingsdokumentet Förfrågan 

3.Upphandlingsdokumentet Kravspecifikation  

4 Avrop   

5.Konsulentorganisationens anbud (ej pdf)

 

Om motstridiga uppgifter förekommer gäller dokumenten i angiven ordning.

 

Leverantörer (ramavtal)

 

1. Global Omsorg Sverige AB Ramavtal   

2. Stiftelsen Bergslagsgårdar Ramavtal  

3. Psykosocial Support Fexler & Höijer AB Ramavtal  

4. Humana KBT Mälardalen AB Ramavtal  

5. Sveaboende AB Ramavtal

Sammanställning av avtalsinformation konsulentstödda familjehem vuxna 190318