Avtalsområden

I “rullgardinen” till höger följer listor på gällande avtal tecknade mellan Vårdförbundet Sörmland och de vårdleverantörer som tilldelats ramavtal inom respektive avtalsområde.

Under varje avtalsområde följer en uppsättning länkar.

  • En nyhet är att ni nu kan ta del av upphandlingsdokumenten – Förfrågan & Kravspecifikation. Här kan ni hitta detaljerad information om kommersiella villkor och de krav som ställs på leverantören.
  • I länken Avtalsinformation hittar ni aktuell prissättning och kontaktinformation.
  • I länken Utvärdering har Du som placerande socialsekreterare möjlighet att i samband med avslut av placering göra en utvärdering gällande hur avtalet fungerat på individnivå. Detta är viktigt att ni gör varje gång. Det ger oss nämligen en möjlighet att aggregera information från individ- till generell nivå inför arbetet med nästkommande upphandling. VIKTIGT! Varje avtalsområde har en specifik utvärdering. Utvärderingslänkar är under konstruktion hos leverantören och beräknas vara klara under våren.