Aktuella avtal

Under varje avtalsområde följer en uppsättning länkar.

  • En nyhet är att ni nu kan ta del av upphandlingsdokumenten – Förfrågan & Kravspecifikation. Här kan ni hitta detaljerad information om kommersiella villkor och de krav som ställs på leverantören.
  • I länken sammanställning  hittar ni aktuell prissättning och kontaktinformation.

 

Upphandling gällande ramavtal HVB unga 13-20 med psykosocial problematik utan missbruk

Upphandling gällande HVB-vård för unga med psykosocial problematik utan missbruk är avslutad och ramavtal har tecknats med de leverantörer som listas i dokumentet Tilldelningsbeslut. VFS bifogar även länk till sammanställning av ramavtal gällande leverantörer, pris och kontaktuppgifter.

Tilldelningsbeslut upphandlingsområde A Pojkar och flickor

Tilldelningsbeslut upphandlingsområde B flickor psykisk ohälsa

sammanställning av avtal hvb 13-20 psykisk problematik 2021-01-12

 

Upphandling gällande ramavtal HVB Unga 13-20 med Missbruksproblematik

Upphandling gällande HVB-vård för unga med missbruksproblematik är avslutad och ramavtal har tecknats med de leverantörer som listas i dokumentet Tilldelningsbeslut. VFS bifogar även länk till sammanställning av ramavtal gällande leverantörer, pris och kontaktuppgifter.

Tilldelningsbeslut A pojkar & flickor

Tilldelningsbeslut B flickor

Sammanställning ramavtal