Upphandling

Uppdraget är att via Lagen om Offentlig Upphandling tillse att medlemskommunerna erbjuds ett bra utbud av vård- och behandlingsplatser, samt att säkerställa en hög kvalitet när det gäller behandlingsinnehållet.

Vårdförbundet Sörmlands samordnade upphandling

 

Målsättning

Via Lagen om Offentlig Upphandling tillse att medlemskommunerna erbjuds ett bra utbud av vård- och behandlingsplatser, samt att säkerställa en hög kvalitet när det gäller behandlingsinnehållet.

Detta sker genom att:

  • Teckna ramavtal
  • Föra en dialog med medlemskommunerna i urvalsprocessen
  • Vara lyhörd för nya verksamheter att upphandla
  • Hitta modeller för uppföljning
  • Utveckla och förfina upphandlingsprocessen
  • Samarbeta med andra upphandlare

Vårdförbundets uppdrag gällande upphandling fasas ut from årsskiftet 2019/2020.
Befintliga ramavtal gäller avtalstiden ut. Inga nya upphandlingar kommer att genomföras.
Eskilstuna kommun har tagit över upphandlingsuppdraget. De flesta sörmlandskommuner är anslutna till Eskilstunas upphandlingsverkasamhet. Har ni frågar som rör er kommun ska ni vända er till er upphandlingsansvarige.

 

Martin Alm
Vårnäs Behandlingshem
643 92 VINGÅKER
Telefon: 0151-51 80 96
Fax: 0151-124 57