Upphandling

Uppdraget är att via Lagen om Offentlig Upphandling tillse att medlemskommunerna erbjuds ett bra utbud av vård- och behandlingsplatser, samt att säkerställa en hög kvalitet när det gäller behandlingsinnehållet.

Vårdförbundet Sörmlands samordnade upphandling

 

Målsättning

Via Lagen om Offentlig Upphandling tillse att medlemskommunerna erbjuds ett bra utbud av vård- och behandlingsplatser, samt att säkerställa en hög kvalitet när det gäller behandlingsinnehållet.

Detta sker genom att:

  • Teckna ramavtal
  • Föra en dialog med medlemskommunerna i urvalsprocessen
  • Vara lyhörd för nya verksamheter att upphandla
  • Hitta modeller för uppföljning
  • Utveckla och förfina upphandlingsprocessen
  • Samarbeta med andra upphandlare

 

 

Martin Alm
Vårnäs Behandlingshem
643 92 VINGÅKER
Telefon: 0151-51 80 96
Fax: 0151-124 57