Upphandling

Posted on december 18, 2014

Upphandling

Vårdförbundet Sörmland genomför just nu en upphandling. Upphandlingen avser HVB-hem för ungdomar utan missbruk  13-20 år med psykisk problematik.

Sista anbudsdag 2015-01-15

Sista anbudsdag är förlängt till 2015-01-30

Förfrågningsunderlag hämtas på www.tendsign.com