Tilldelningsbeslut

Posted on januari 22, 2019

Tilldelningsbeslut

Samordnade upphandlingar av HVB-verksamhet för ungdomar 13-20 år med missbruksproblematik, upphandlingsområde A och B flickor är nu publicerad.