Samrådsgruppen

Upphandlingsverksamheten finansieras dels genom anslag från medlemskommunerna och dels genom avgifter från övriga kommuner i Sörmland.  De senare medverkar i upphandlingen genom avtal med Vårdförbundet. Kommunerna representeras och ges insyn och inflytande över upphandlingsprocessen genom samrådsgruppen.

Samrådsgruppen utgör referensgrupp inför varje ny upphandling. Med utgångspunkt i samrådets utvärdering av avtal under föregående avtalsperiod, uppdaterad omvärldsanalys samt inventering av kommunernas behov fastställer samrådsgruppen gemensamma krav på leverantör och tjänstekvalitet som sedan ligger till grund för kommande ramavtal.

I samrådsgruppen fastställs också relationen mellan pris och kvalitet för utseende/val av de mest fördelaktiga anbuden i upphandlingen. Uppgiften skall anges i förfrågan.

Samrådets medlemmar utses av förvaltningschef för respektive kommuns socialförvaltning. Medlemmarna i samrådet är personer som till vardags har nyckelroller på sin förvaltning i frågor som rör placeringar inom upphandlingsverksamhetens avtalsområden.

 

Samrådets medlemmar

     
Ann Malmström Gnesta ann.malmstrom@gnesta.se
Annica Pettersson Vingåker annica.pettersson@vingaker.se
Annica Westling Strängnäs annica.westling@strangnas.se
Britta Sköld Eskilstuna britta.skold@eskilstuna.se
Camilla Nyström Eskilstuna camilla.nystrom@eskilstuna.se
Emilia Ringström Nyköping emilia.ringstrom@nykoping.se
Glenn Andersson Nyköping glenn.andersson@nykoping.se
Graham Owen Trosa graham.owen@trosa.se
Helena Hall Blixt Eskilstuna helena.blixt@eskilstuna.se
Helena Persson Nyköping helena.persson@nykoping.se
Jessica Zingmark Katrineholm jessica.zingmark@katrineholm.se
Johanna Säfström Katrineholm johanna.safstrom@katrineholm.se
Katarina Haddon Oxelösund katarina.haddon@oxelosund.se
Kerstin Eriksson Eskilstuna kerstin.eriksson@eskilstuna.se
Magdalena Palmcrantz Flen magdalena.palmcrantz@flen.se
Majo Kuusikoski Eskilstuna majo.kuusikoski@eskilstuna.se
Marie Norback Strängnäs marie.norback@strangnas.se
Marita Andersson Strängnäs marita.andersson@strangnas.se
Martin Alm VF Sörmland martin.alm@vfsormland.se
Mats Engström Gnesta mats.engstrom@gnesta.se
Maud Hoglander Gnesta maud.hoglander@gnesta.se
Mehmed Hasanbegovic Eskilstuna mehmed.hasanbegovic@eskilstuna.se
Sandra Bornlinder Gnesta sandra.bornlinder@gnesta.se
Therese Bengstsson Eskilstuna therese.bengtsson@eskilstuna.se
Ulla Lindberg Katrineholm ulla.lindberg@katrineholm.se
Victor Eriksson Gonzalez Nyköping victor.eriksson.gonzalez@nykoping.se

 

Protokoll Samråd

Samrådsgrupp 2015-01-23

Samrådsgrupp 2015-04-24

Samrådsgrupp 2015-09-25

Samrådsgrupp 2015-11-13

Samrådsgrupp 2016-09-30

Samrådsgrupp 2016-11-11

Samrådsgrupp 2017-02-17

Samrådsgrupp 2017-03-17

Samrådsgrupp 2017-10-20 

Samrådsgrupp 2017-12-01