Missbruksvård för unga 17-23 år

Posted on november 28, 2014

Missbruksvård för unga 17-23 år

Vårdförbundet Sörmland kommer att from 2015 kunna erbjuda missbruksvård för unga 17-23 år.

Vårdförbundet Sörmland är ett kommunalförbund med fyra kommuner i Södermanlands län som medlemmar. Vårdförbundet Sörmland erbjuder verksamhet inom missbruksvård, ungdomsvård och familjerådgivning. Gläntan Kjesäter HVB igår som en del i de verksamheter som drivs av Vårdförbundet Sörmland. Vi vill säkerställa att alla unga i medlemskommunerna med en problematik avseende alkohol/droger, får tillgång till lättillgänglig och effektiv vård och behandling.

De Sörmländska kommunernas egna behandlingshem för unga som kommer att ligga på Kjesäter cirka 4 kilometer från Vingåker. Målgruppen är unga vuxna tjejer och killar 17-23 år med missbruk av alkohol och/eller droger. Verksamheten har under hösten 2014 planerats utifrån det behov av vård som medlemskommunerna uttryckt. Lokalen som kommer att färdigställas beräknas vara klar i februari 2015. Verksamheten beräknas kunna ta emot de första vårdtagarna under andra kvartalet 2015. Verksamheten skall bedrivas i nära samarbete med kommunerna gällande planering av vården och fortsatt vård på hemmaplan.

Behandlingstiden är ca 3 månader. Behandlingsmodell skall utformas som en modifierad form av 12-stegsbehandling med miljöterapeutiska inslag, där personal och patient/klient utför praktiska göromål tillsammans. Med modifierad form menar vi att interventionerna skall vara korta, behandlingsplaneringen individuellt utformad med möjlighet till individuella samtal. Fysiska aktiviteter skall ingå i den dagliga planeringen och utformas utifrån den unges förutsättningar och önskemål. under vistelsen på Gläntan skall familjearbetet inledas för att sedan kunna fortsätta på hemmaplan. 12 stegsbehandlingen skall kompletteras med andra lämpliga evidensbaserade metoder.