Lämna Synpunkter

Du som varit i kontakt med vår verksamhet, eller har upplevt svårigheter att komma i kontakt med oss, för Dig finns möjlighet att lämna din synpunkt genom att skicka ett mail till

Carina Löfving-Lundin. carina.lofving-lundin@vfsormland.se

Vår ambition är att vara lättillgängliga via telefon och dator, men ibland uppstår problem med telefon-och internetsystemet. Hur det drabbar dig är vi intresserade av att få ta del av, därför tar vi tacksamt emot dina synpunkter!

Tack för hjälpen!