Informationsträff – 141112

Posted on oktober 29, 2014

Informationsträff – 141112

Den 7 november 2014 mellan 10,00-12,00 har vi informationsträff på Vårnäs Behandlingshem. Vi kommer att informera om verksamheten som helhet. Vidare berättar vi om hur vi arbetar med 12-stegsprogrammet utifrån sjukdomsbegreppet och förnekandets roll i behandlingsprocessen.

Informationsträffarna vänder sig till socialsekreterare, kuratorer, arbetsledare och andra som i sitt arbete kommer i kontakt med och/ eller remitterar människor med missbruksproblem till Vårnäs för behandling.

Vi kommer även att informera om det ”öppna intaget”, som vi har i Sörmland i flera kommuner. Träffarna är också ett tillfälle att träffas och få ett ansikte på dem man pratar i telefon med.

Anmälan görs till Vårnäs behandlingshem, Lena Drenth Eriksson, tel 0151-518090 eller via mejl: varnas@vfsormland.se

Välkomna