Vi som jobbar här

Personalgruppen består av en enhetschef och åtta fast anställd behandlingspersonal. Vi har även en kock och två timvikarier.

En stor del av personalgruppen har egna erfarenheter av en tidigare beroendeproblematik. Vi har MI-utbildad personal och tillgång till enskilda KBT-samtal med utbildad beteendevetare. Vi har Haschprogrammet på plats och vi har även tillgång till en diakon vid behov av samtal i svårare kriser. Vi är en väl sammansvetsad personalgrupp som har en bredd av olika utbildningar. Såsom beteendevetare, tolvstegsbehandlare och behandlingspedagoger. Vi har en hälsovetare och en kostrådgivare i personalgruppen som båda är specialiserade inom kost och motion. Vi har en fantastiskt duktig kock på plats.

Enhetschef:
Anna Thor

Behandlare:
Peter ”Melker” Melchersson
Ronny Carlsson
Jill Andersson
Lotta Lundh
Andreas Einer
Tommie Winther
Emil Wahlström
Johan Rehnström

Kock:
Katarina Bjurling

Timvikarier: