Gläntan

Beskrivning

På Gläntans behandlingshem erbjuder vi unga vuxna 18-26 år med alkohol och drogproblematik, behandling som bygger på lång beprövad erfarenhet och forskning inom beroende.

På Gläntan finns 10 behandlingsplatser, där 2 av dessa är för dig som gjort behandling och som under en kortare period behöver extra stöd genom förlängd behandling. Placeringstiden är primärt 3 månader och behandlingen är indelad i tre faser. En introduktionsfas, en behandlingsfas och en utslussfas.

Hos oss på Gläntan får du möjlighet att lägga grunden till en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger och kriminalitet. Meningen är att du ska lämna oss med stärkt förmåga och med nya strategier för att hantera tankar och känslor i vuxenlivet. Ett bättre mående där du har fått nya verktyg att hitta ett bra förhållsningssätt till din framtid.

Du verkar aktivt själv med att upprätta en grundstruktur i form av schema för dagen och veckan. En dagsplanering/veckoplanering upprättas med stöd av dina två kontaktpersoner. Detta för att jobba aktivt med bla. impulskontroll och förutsägbarhet.

I behandlingsprogrammet ingår även nätverksarbete och deltagande i AA/NA grupper. I den mån det går på hemorten. Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med din socialsekreterare när det gäller vårdplanering, uppföljning av vården och fortsatt vård på hemmaplan efter avslutad behandling. Vi har även externa aktörer, viktiga i ditt tillfrisknande som kommer till Gläntan och informerar om sina verksamheter.

12-stegsmodellen ligger som grund för behandlingen på Gläntan och arbetet sker till största delen i gruppsittingar. I gruppen delar du dina erfarenheter, hur mycket väljer du själv. Vi bedriver en modifierad behandlingsmodell där styrkan i vår behandling är att vi även ger utrymme för individuella behov.

En stor del av personalgruppen har egna erfarenheter av en tidigare beroendeproblematik. Vi har MI-utbildad personal och tillgång till enskilda KBT-samtal med utbildad beteendevetare. Vi har Haschprogrammet på plats och vi har även tillgång till en diakon vid behov av samtal i svårare kriser. Vi är en väl sammansvetsad personalgrupp som har en bredd av olika utbildningar. Såsom beteendevetare, tolvstegsbehandlare och behandlingspedager. Vi har en hälsovetare och en kostrådgivare i personalgruppen som båda är specialiserade inom kost och motion. Vi har en fantastiskt duktig kock på plats.

Låter det intressant?

Ring oss personal på Gläntan om du vill veta mer om vår verksamhet.
Mobil: 076 – 792 99 34

glantan4

Gläntan Kjesäter
Kjesäter gård
643 92 Vingåker

Telefon 076 – 7929934
Mail: anna.thor@vfsormland.se

Bild1