Behandlingsprogram

Målgrupp:

På Gläntans behandlingshem erbjuder vi unga vuxna 18-26 år med alkohol och drogproblematik, behandling som bygger på lång beprövad erfarenhet och forskning inom beroende.
Vi har 10 behandlingsplatser där 2 av dessa är för dig som har fullföljt behandling och som under en kortare period behöver extra stöd genom förlängd behandling. Placeringstiden är primärt 3 månader och behandlingen är indelad i tre faser. En introduktionsfas, en behandlingsfas och en utslussfas.
Behandlingsinnehåll:

Hos oss på Gläntan får du möjlighet att lägga grunden till en livsstilsförändring som ger förutsättningar för ett liv utan droger och kriminalitet. Meningen är att du ska lämna oss med stärkt förmåga och med nya strategier för att hantera tankar och känslor i vuxenlivet. Ett bättre mående där du har fått verktyg att hitta ett bra förhållningssätt till din framtid.

Du verkar aktivt själv med att upprätta en grundstruktur i form av schema för dagen och veckan. En dagsplanering/veckoplanering upprättas med stöd av dina två kontaktpersoner. Detta för att jobba aktivt med bla. impulskontroll och förutsägbarhet.

I behandlingsprogrammet ingår även nätverksarbete och deltagande i AA/NA grupper. I den mån det går på hemorten. Vi lägger stor vikt vid att samarbeta med din socialsekreterare när det gäller vårdplanering, uppföljning av vården och fortsatt vård på hemmaplan efter avslutad behandling. Vi har även externa aktörer, viktiga i ditt tillfrisknande som kommer till Gläntan och informerar om sina verksamheter.

12-stegsmodellen ligger som grund för behandlingen på Gläntan och arbetet sker till största delen i gruppsittingar. I gruppen delar du dina erfarenheter, hur mycket väljer du själv. Vi bedriver en modifierad behandlingsmodell där styrkan i vår behandling är att vi även ger utrymme för individuella behov.

En stor del av personalgruppen har egna erfarenheter av en tidigare beroendeproblematik. Vi har MI-utbildad personal och tillgång till enskilda KBT-samtal med utbildad beteendevetare. Vi har Haschprogrammet på plats och vi har även tillgång till en diakon vid behov av samtal i svårare kriser. Vi är en väl sammansvetsad personalgrupp som har en bredd av olika utbildningar. Såsom beteendevetare, tolvstegsbehandlare och behandlingspedagoger. Vi har en hälsovetare och en kostrådgivare i personalgruppen som båda är specialiserade inom kost och motion. Vi har en fantastiskt duktig kock på plats.

 

 Vi erbjuder:
  • En trygg plats där du kan jobba med dig själv och din drogproblematik.
  • Delaktighet och inflytande över behandlingen.
  • 12-stegsmodellen som ett bärande inslag i behandlingen.
  • Nya verktyg för att kunna uppnå en bestående förändring av livssituationen.
  • Hög personaltäthet dygnet runt.
  • Fysiska aktiviteter såsom styrketräning, ridning, dans, simning mm.
  • Planering för fortsatt stöd efter avslutad behandling.
  • Anhörigprogram.

 

Vi hjälper dig till att börja med att göra en kartläggning av din livssituation. Därefter upprättar vi en individuell behandlingsplanering efter dina egna behov. Detta sker genom en tät samverkan med din socialsekreterare. Du får därefter möjlighet att jobba med din egen dagsplanering i form av en tydlig struktur och schema. Du kommer att delta vid föreläsningar och grupper tillsammans med andra. Du kommer även att få möjlighet till enskilda samtal.

Vi ansvarar för upprättande av rutiner, avvikelserapportering och dokumentation. Vi erbjuder kontinuerlig skriftlig uppföljning kring den unge en gång i månaden.

 

Inskrivning:

Du kommer initialt tillsammans med den som är placeringsansvarig på ett första besök på Gläntan. Där får du  information från oss om Gläntans behandlingsmodell. Du får även möjlighet att berätta om dig själv och om dina tankar kring vad du vill få ut av behandlingen. Vi kan även komma till dig för en information vid behov.

Efter detta åker du hem och tänker över vad du har fått veta om oss och rådgör med din placeringsansvarig. Är det så att ni beslutar att du ska få komma och vi också tror att vi kan hjälpa dig så får du en tid för inskrivning. Innan inskrivning behöver du genomgå en avgiftning/abstinensbehandling under ca 3-5 dygn beroende på vilken drog du använt och ditt psykiska och fysiska mående.

Vi kan även erbjuda avgiftning/ abstinensbehandling genom Vårnäs behandlingshem. Vi hjälper dig med en adekvat planering kring detta.

 

Övriga Upplysningar:

På Gläntan finns det djur och vi har fritidsaktiviteter där vi erbjuder bla ridning. Det innebär att du som är allergiker behöver ta med dig läkemedel för att undvika allergi.

Har du ordinerade mediciner/läkemedel är det bra om du har recept utskrivna som räcker under placeringstiden.

För att kunna vistas ute och delta i aktiviteter behöver du ha kläder som fungerar i alla väder, även badkläder. Du behöver ha med dig inneskor och bekväma kläder.

Besök får du ta emot på söndagar mellan kl 13:00 och 15:00. Alla besök skall planeras i god tid innan.

 

 

Låter det intressant?
Välkommen hit till oss på Gläntan Kjesäter.

Gläntan HVB
Kjesäter
643  92 Vingåker

Telefon 0151-51 80 90
Fax: 0151-124 57
Mail:pia.carlsson@vfsormland.se

Telefon Personal: 076-1047983, 076-1047984