Anhörig – Jag tror att en anhörig dricker för mycket. Vad gör jag?

Posted on maj 14, 2013

Anhörig – Jag tror att en anhörig dricker för mycket. Vad gör jag?

Socialtjänsten

Man beräknar att ca. 10% av Sveriges befolkning är alkoholberoende. Runt varje beroende finns 4 -5 anhöriga, arbetskamrater eller andra som lider av konsekvenserna av detta missbruk. De är därför inget ovanligt probelm. Ett kraftfullt förnekande brukar möta anhöriga som konfronterar den beroende. De är därför en mycket svår fråga att hantera för den närstående.

I Sverige är det socialtjänsten som hanterar dessa frågor. Anhöriga kan där göra en orosanmälan om man misstänker att en närstående har alkohol- och/eller drogproblem. I dessa fall kan social inleda en utredning för att kunna göra en bedömning och ev. erbjuda behandlingsinstser.

Vårnäs behandlingshem – öppet intag.

När de gäller personer som bor i Eskilstuna, Katrineholm, Strängnäs och Vingåker så de tillgång till det sk. ”öppna intaget till Vårnäs behandlingshem. De ”öppna intaget” innebär att personer i dessa kommuner själv kan ansöka om behandling till Vårnäs utan att socialtjänsten i resp. kommun är involverad. Insatsen är helt anonym och kostnadsfri.

Du som anhörig:

  • Konfrontera din anhöriga och beskriv din oro.
  • Om oron kvarstår, gör en anmälan till socialtjänsten.
  • Vårnäs behandlingshem svarar på frågor från anhöriga. Tel:0151 – 51 80 90
  • Vårnäs bedriver anhörig behandling för drabbade.