Vi som jobbar här

Vi är sex familjerådgivare som arbetar på familjerådgivningen och vi är utbildade socionomer/beteendevetare med olika terapeutiska vidareutbildningar.

Familjerådgivning

Mari Rosengren – Familjerådgivare, Leg psykoterapeut Eskilstuna
0767-929936
016-12 10 50
m.rosengren@famrad.se

 

Lena Sundström – Familjerådgivare Eskilstuna och Katrineholm
0767-929939
016-12 10 50
l.sundstrom@famrad.se

 

Elisabeth Tunfjord – Familjerådgivare, Leg Psykoterapeut  Eskilstuna och Strängnäs
0767-929935
016-12 10 50
elisabeth.tunfjord@famrad.se

 

Tommy Brask – Familjerådgivare Eskilstuna
0767-929943
016-12 10 50
tommy.brask@famrad.se

 

Dan Andersson –  Familjerådgivare Eskilstuna
0767-929938
016-12 10 50
dan.andersson@famrad.se