Relationsproblem?

Samtal kan vara en möjlighet!

Vårt mål är att förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda hjälp med att bearbeta samlevnadsproblem hos par/familjer oberoende av ekonomisk ställning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning eller könsidentitet.

Familjerådgivningen är en förebyggande och behandlande psykosocial verksamhet som sedan 1995 är lagstadgad.

Familjerådgivningen arbetar under sträng sekretess och inga journaler förs. Den bygger på frivillighet och den som vill kan vara anonym.

Familjerådgivarna är socionomer med psykoterapeutiska vidareutbildningar.

Varje samtal tar max 1,5 timme och kostar 200 kronor. Vid återbud samma dag eller uteblivande debiteras kostnaden.

Det första besöket är avgiftsfritt 2023-01-01 — 2023-12-31

Det vanligaste är att vi träffar par men även familj/del av familj. Det finns också möjlighet till enstaka individuella samtal.

Mottagningen är hbtq-certifierad.

Så här kan det vara

 • Vi har svårt att prata med varandra
 • Det sexuella samlivet fungerar inte bra
 • Vi har olika syn på föräldraskapet
 • Vi funderar på att skiljas
 • Vi har så lite gemensamt
 • Vart tog känslorna vägen?
 • Vi har flyttat isär men konflikterna fortsätter
 • Vi grälar alltid om småsaker
 • En av oss har hittat någon annan
 • Vi har bildat ny familj och det är inte lätt att vara bonusförälder
 • Min partner/jag har varit otrogen

Vi kan

 • Bidra till att se och förändra låsta positioner, mönster och roller som man fastnat i
 • Medverka till att öka förståelsen för dig själv, andra och varandra
 • Stödja paret i föräldrarollen

 

Vi är

En neutral part som inte tar ställning till ”vems fel det är”