Familjerådgivning

Familjerådgivningen är en förebyggande och behandlande psykosocial verksamhet. Den bygger på frivillighet och omgärdas av sträng sekretess.

Familjerådgivning är sedan 1995 en för kommunerna lagstadgad verksamhet. Vårt mål är att förebygga och minska relationsproblem genom att erbjuda hjälp med att bearbeta samlevnadskonflikter hos par oberoende av ekonomisk ställning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

Familjerådgivningen arbetar med sträng sekretess och för inga journaler. Den som vill kan vara anonym. Familjerådgivarna är socionomer med terapeutiska vidareareutbildningar.

Flera är auktoriserade familjerådgivare. Varje samtal tar 1- 1,5 timme. Vid återbud samma dag eller uteblivande debiteras kostnaden. Samtalen kostar 200 kronor.

Kontakt:

Om ni vill beställa tid på familjerådgivningen är det säkrast att ringa på vår telefontid. Måndag, tisdag, onsdag och fredag mellan kl. 8,30-9,30.  Torsdagar mellan kl. 9,00-10,00.  Då tar en familjerådgivare emot ditt samtal. Övrig tid går det bra att lämna meddelande på vår telefonsvarare så ringer vi upp.

Telefon: 016-12 10 50

 

Familjerådgivningen har sammanställt statistik för Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs och Vingåkers Kommuner under 2016.

Kommunstatistik Eskilstuna

Kommunstatistik Flen

Kommunstatistik Katrineholm

Kommunstatistik Strängnäs

Kommunstatistik Vingåker

totalstatistik 2016 hela året