Chefen

Posted on december 17, 2013

Chefen

Intensiv behandling

Sedan årsskiftet har 150 personer valt att skriva in sig på Vårnäs behandlingshem. Vårt behandlingskoncept med introduktion med möjlighet till abstinensbehandling/avgiftning följt av en primärbehandling på 28 dagar visar sig vara väldigt attraktivt för vår målgrupp. Hela behandlingen sker på samma enhet och man slipper de ofta besvärliga övergångarna mellan de olika vårdformerna med olika huvudmän.

Att Vårnäs behandlingshem drivs av ett kommunalförbund (Vårdförbundet Sörmland) gör att våra remittenter och patienter känner en stor trygghet i sin kontakt med oss. Den politiska valda direktionen borgar, genom sin insyn, för att den höga kvalitéten i behandlingen bibehålls.

De personer som väljer Vårnäs behandlingshem möter ett intensivt och strukturerat behandlingsinnehåll. Många beskriver det som ”behandling på riktigt”! Vår tanke är att den som väljer Vårnäs ska mötas av ett respektfullt och allvarligt förhållningssätt både till patienten och dennes problematik.

Den kompetenta och erfarna personalen bidrar till en fantastisk miljö för tillfrisknade. Uppföljningar visar att andelen nyktra patienter, två år efter avslutad behandling, ökar hela tiden. I dagsläget ligger den på kring 50%!

De goda resultaten, den fina atmosfären gör att Vårnäs idag är en mycket attraktiv arbetsplats som jag är mycket stolt över att få leda.

Erik Spolander

Verksamhetschef

e.spolander@vfsormland.se

Tel: 0151 – 51 81 90