Certifiering i Tolvstegsbehandlingens lärprocesser

Posted on november 27, 2019

Certifiering i Tolvstegsbehandlingens lärprocesser

Inbjudan till CTL-utbildning uppdelat på 3 delkurser med start 2020-01-30.

Inbjudan ctl-utbildningarna