Certifiering i Tolvstegsbehandlingens lärprocesser (CTL)

Posted on augusti 12, 2019

Certifiering i Tolvstegsbehandlingens lärprocesser (CTL)

Ny utbildningsomgång 19 september 2019. Sista anmälningsdag 30 augusti 2019.

Se info angående utbildningen under ”fliken”  Utbildning.