C-uppsats

Posted on november 3, 2014

C-uppsats

Två socionomstudenter har presenterat sin C-uppsats som de gjort utifrån vårt DOK-material. Temat är: ”Sociala faktorer i relation till drogberoende”

Cuppsats född in i ett drogberoende