Aktuellt

Upphandling gällande ramavtal HVB unga 13-20 med psykosocial problematik utan missbruk

Upphandling gällande HVB-vård för unga med psykosocial problematik utan missbruk är avslutad och ramavtal har tecknats med de leverantörer som listas i dokumentet Tilldelningsbeslut. VFS bifogar även länk till sammanställning av ramavtal gällande leverantörer, pris och kontaktuppgifter.

Tilldelningsbeslut upphandlingsområde A Pojkar och flickor

Tilldelningsbeslut upphandlingsområde B flickor psykisk ohälsa

Upphandling gällande ramavtal HVB Unga 13-20 med Missbruksproblematik

Upphandling gällande HVB-vård för unga med missbruksproblematik är avslutad och ramavtal har tecknats med de leverantörer som listas i dokumentet Tilldelningsbeslut. VFS bifogar även länk till sammanställning av ramavtal gällande leverantörer, pris och kontaktuppgifter.

Tilldelningsbeslut A pojkar & flickor

Tilldelningsbeslut B flickor

Sammanställning ramavtal

Information om uppsagt ramavtal gällande skyddat boende

För kännedom: Vårdförbundet Sörmland har tagit del av uppgifter gällande AB Dunya home – Lilja Care, en leverantör av skyddat boende med ramavtal tecknat 2018-01-01 tom 2020-12-31, som innebär att ett fortsatt samarbete är omöjligt.  VFS säger upp ramavtalet från och med den 17 april 2018.

VFS upphandling – skyddat boende

Upphandling gällande skyddat boende  med start 5 juli och med sista anbudsdag 15 september är avslutad.  Avtalen börjar gälla den 1 januari 2018 och sträcker sig till och med den 30 december 2020.

Upphandlingen annonserades i Wisma Tendsign.  I länkarna Tilldelningsbeslut nedan visas resultatet. I bilagorna redovisas hur anbuden poängsatts och rangordnats.

Information om tilldelningsbeslut anbudsområde A

Bilaga utvärdering anbudsområde A

Information om tilldelningsbeslut anbudsområde B

Bilaga utvärdering anbudsområde B