Utbildning

Certifiering i Tolvstegsbehandlingens Lärprocesser (CTL)

 

Vårdförbundet Sörmland har sedan en tid tagit över CTL-Utbildningarna från Gudni Stefansson och driver dem nu i egen regi!

Höstens kurs kommer att starta 7 augusti och finns det några platser kvar. Om intresse finns så anmäl intresse till Ove Larsson 076-1047986 eller vx 0151-518090

Vårterminen är under planering. Kurs kommer att hållas med start i januari. Vi återkommer om datum för kursstart, vet ni med er att ni vill delta i utbildningen kan ni redan nu anmäla ert intresse.

 

Kursplan 

Under kurserna lär vi oss hur tolvstegsbehandling kan bidra till ett liv utan alkohol och droger.

Kurs 1: Hur ser problemet ut?

 • Kursdeltagarna får ta del av begreppsbildningen kring alkoholism och beroende. Särskild tonvikt läggs på den andliga smärtan, dvs alkoholism som känslomässig sjukdom.

Kurs 2: Hur löser tolvstegsbehandling problemet?

 • Kursdeltagarna får studera tolvstegsprogrammet i termer av lärprocesser. De får kunskap om hur lärprocesser kan analyseras och tillämpas men också hur samarbete med andra professioner och pedagogiska modeller kan göras möjligt.

Kurs 3: Hur kan nykterheten bevaras?

 • Kursdeltagarna får möjlighet att fördjupa sina kunskaper om tolvstegsprogrammet som förhållningssätt i livet. Hur kan t ex relationer till omgivningen, vardagslivet och återfall relateras till stegarbete, etiska riktlinjer och tolvstegsprogrammets livsfilosofi.

Vem kan ha nytta av utbildningen?

 • Erfarna tolvstegsbehandlare som behöver reflektera över sina erfarenheter, fördjupa sig i tolvstegsbehandlingens lärprocesser och få bekräftelse.
 • Nya tolvstegsbehandlare som behöver lära sig det som är viktigt i arbetet.
 • Remittenter som behöver förstå det som händer inom tolvstegsbehandling.
 • De som arbetar med att hjälpa andra höja livskvaliteten.

Vad kan du förvänta dig av utbildningen?

 • En förståelse för lärprocessen, för kunskaperna som förmedlas, och för de centrala begreppen i tolvstegsbehandlingen.
 • En fördjupning i problemet som tolvstegsbehandlingen behandlar.
 • En fördjupad förståelse för hur vi möter sjukdomen och initiera en lärprocess i riktning mot tillfrisknande.
 • En fördjupad förståelse för återfall och hur det kan förhindras.
 • Hur man kan använda denna lärprocess för att lära känna varandra och därmed förstå vikten av relaterandet i tolvstegsfilosofin.

Hur går det till?

 • En sluten hemsida som är lösenordsskyddad.
 • Kursen ska ersätta 30 timmars deltagande i undervisning och träning så du behöver räkna med minst trettio timmars arbete med material och övningar under kurstiden.
 • Varje dag har vi ett morgonmöte under förmiddagen. Vi övar dagsregeln som är en av grunderna i tolvstegsbehandlingen. Du behöver minst 10 minuters lugn och ro för denna övning. Dina inlägg under förmiddagen är viktiga eftersom denna är en tillitsövning som fördjupar förståelsen för att leva en dag i taget.
 • Två gånger i veckan träffas vi i bloggen och fördjupar vår förståelse av tolvstegsbehandlingens centrala begrepp.
 • Veckans läsuppgifter, föreläsningar eller kurslitteratur läggs ut på hemsidan i början av kursen. Det fylls på när behoven finns.
 • Kursledaren träffar deltagare på Skype vid behov för att diskutera kursen

 

Hur: Vi träffas över internet. Du behöver en dator och uppkoppling. Du kan räkna med ca 10 timmar i veckan. Varje kurs består av ett tema som vi arbetar med i tre veckor och vi tar en paus emellan för att testa de nya kunskaperna.

Kurserna består av föreläsningar och egna reflektioner.

I certifieringsutbildningen ingår dessutom 3 internatvistelser. Under två dagar träffas kursdeltagarna på Vårnäs behandlingshem utanför Vingåker. Under dessa dagar får deltagarna stämma av var i processen man befinner sig just där och då. Vistelsen följer ett strukturerat och intensivt schema där tonvikt läggs på reflektion och fördjupning av kunskaper genom gruppsittningar kompletterat med föreläsningar.

Stor vikt läggs vid uppföljning av deltagarnas personliga utveckling i relation till tolvstegsprogrammet.

Internaten är obligatoriska inslag i utbildningen. Internatvistelsen ingår i kursavgiften.

För certifiering krävs hela utbildningen; tre fristående kurser. Varje kurs avslutas med diplom (intyg).

Kursledare: Ove Larsson

Ove har 20 års erfarenhet av tolvstegsbehandlingen.

Kursavgift:

Certifieringsutbildningen kostar 25 000 :-

Vid frågor gällande finansiering kan du kontakta Ove Larsson.

Anmälan:

Anmälan görs till: Ove Larsson ove.larsson@vfsormland.se 076-1047986