Skyddat boende

VFS ramavtal Skyddat boende (pdf)

Upphandling gällande skyddat boende  med start 5 juli och med sista anbudsdag 15 september är avslutad. 

 

Upphandlingen genomfördes som två separata upphandlingar i två kategorier, A kvinnor & män respektive B enbart kvinnor.

 

Avtalen börjar gälla den 1 januari 2018 och sträcker sig till och med den 30 december 2020. I länkarna nedan finner ni listor under avsnitt 6 Antagande av anbud på de leverantörer som tilldelats ramavtal. Avrop ska ske i den ordning de redovisa

 

 Tilldelning anbudsområde A Kvinnor & män

 Tilldelning anbudsområde B  Kvinnor

 

Avtalsform

VFS avtal gällande skyddat boende är ett ramavtal för avrop av sociala tjänster i enlighet medleverantörskvalificering, förfrågan och anbud. Genomförande av uppdrag sker i enlighet med specifikation i respektive avrop.

Ramavtalet består av följande handlingar.

 

1. Ramavtal (Huvuddokument administreras av avtalsansvariga på respektive förvaltning samt Martin Alm, VFS)

-Bilagorna (pdf)

  

2. Förfrågan

3. Kravspecifikation 

4. Frågor och svar 

5. Avrop

6. Konsulentorganisationens anbud (ej pdf)

 

Om motstridiga uppgifter förekommer gäller dokumenten i angiven ordning.

 

Aktuella avtal är skyddade med sekretess.

 

För adresser och kontaktuppgifter ska Du kontakta Martin Alm, Vårdförbundet Sörmland,  eller avtalsansvarig på din förvaltning.