Skyddat boende

Aktuella avtal är skyddade med sekretess.

Kontakta Vårdförbundet Sörmland eller avtalsansvarig på din förvaltning.