Konsulentstödda familjehem

Ramavtal Konsulentstödda familjehem gäller för tiden 2014-02-01–2017-01-31

Konsulentstödda familjehem – 1. Familjehem för barn
1. Familjestödsgruppen i Stockholm

2. Stiftelsen Bergslagsgårdar

3. Huge Familjehemsvård

4. Stiftelsen Credo

5. Attendo Individ o Familj AB

6. Psykosocial Support, familjehemsguiden

7. Inom Sociala Tjänster (Komplettering 2016-06-01)

Avtalsinformation barn 14

 

Konsulentstödda familjehem – 2. Familjehem för vuxna

1. Föreningen Skyddsvärnets familjevård

2. Stiftelsen Bergslagsgårdar

3. HUGE Familjehemsvård

4. Stiftelsen Credo

5. Psykosocial Support familjehemsguiden

Avtalsinformation vuxna 10