Familjebehandling

Nya Ramavtal är tecknade 2015-12-27 — 2019-01-31

Avtal har tecknats med följande behandlingshem

  1. Cederängen utrednings- och behandlingshem
  2. Stockholms stad, Bromstensgården
  3. Ekekullens HVB, Björklyckan
  4. Nanolfsvillan AB
  5. Humlans HVB AB
  6. AB Vårljus
  7. Platea AB

 

Sammanställning avtal uppdat.170210